Click oferta de carte Dorin M
Baner scriere
Ceva asemenea unui blog.
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Sectiune Scriere


            Convieţuirea în aceeaşi tară.

             Motto:
             1. Naţiunea nu este o întovărăşire economică de producţie şi consum, nu este o juxtapunere de indivizi cu interesele lor subiective şi egoiste, ci este un mare suflet rezultând din sufletele tuturor, strânsă împreună de amintirile trecutului, de primejdia prezentului şi aspiraţiile viitorului (Barbu Stefănesci Delavrancea).
             2. O naţiune este o societate unită de mirajul despre străbuni şi antipatia comună faţă de vecinii săi (William R. Inge).
             3. Naţionalismul este o boală infantilă, este pojarul umanităţii (Albert Einstein).
             4. Muntele nu are nevoie de munte dar omul are nevoie de om (proverb basc).

             Definiţii:
            C
onvieţuire = a trăi laolaltă, în acelaşi loc cu cineva; a coabita.
            Conlocuitor = care locuieşte împreună cu altul, considerat în raport cu acesta.
             Evreu = persoană (de religie mozaică) făcând parte din populaţia orighinară prin tradiţie din Israelul şi Iudeea antice; israelit; persoană care face parte din populaţia de bază a actualului stat Israel; persoană care face parte din neamul evreilor.
             Maghiar = persoană care face parte din populaţia de bază a Ungariei sau este originară de acolo; ungur, unguresc, ungar; care aprţine Ungariei sau populaţiei ei; privitor la Ungaria sau la populaţia ei, originar din Ungaria.
             Rrom = ţigan, persoană care face parte dintr-o populaţie originară din India şi răspândită în mai toate ţările Europei, trăind în unele părţi încă în stare seminomadă.
             Saş = peroană care face parte din populaţia germană colonizată (sec. XII - XIII), în unele părţi ale Transilvaniei.
             Secui = persoană care face parte dintr-o populaţie de limbă turcică asimilată de triburile maghiare pe care le-a însoţit în migraţiunea lor spre Europa şi care s-a aşezat alături de populaţia românească în Transilvania
             Şvab = nume generic dat coloniştilor germani, francezi, italieni, spanioli şi bulgari aşezaţi succesiv în unele regiuni din Banat şi Transilvania (sec. XVIII); persoană care face parte din urmşii acestor colonişti; care aparţine şvabilor, privitor la şvabi; german originar din Suabia.

            Postdefiniţii:
            În acest "post" am de gând să abordez fragila problemă a neînţelegerilor etnice, de naţionalitate sau altele asemenea.
            Pentru acest lucru voi pleca de la a preciza că aceste neînţelegeri au două mari forme de manifestare:
- o formă internă, directă, între noi, locuitorii acestor teritorii, al acestei ţări, România; şi
- o formă externă, indirectă de cele mai multe ori şi neplăcut de directă în unele cazuri, între noi, locuitorii acestei ţări, România, şi ei, locuitorii altor ţări (fără a preciza concret că ar fi vorba de Italia, Franţa, Anglia, etc.).
             Apoi voi continua prin a da un fel de postdefiniţii deosebit de necesare pentru a înţelege complet ideile care vor sta la baza acestui post... Deci, ...
             Primul pas ar fi reprezentat de: rasism... "Slavă Domnului Dumnezeului nostru că s-a ajuns la ideea că nu există rase ci doar rasism!" Aşa că am scăpat de a aborda problemele teoretice ale rasismului... Nu mai detaliez...
             Al doilea pas ar fi reprezentat de ideea de etnie. Astfel, etnia defineşte acei indivizi care se consideră sau sunt consideraţi de alţii ca împărtăşind caracteristici comune care îi diferenţiază de alte colectivităţi dintr-o societate în cadrul căreia dezvoltă un comportament distinct.  Deci, este evident că etnic se deosebeşte clar de termenul de rasă. O altă distincţie clară a termenului de etnie se face în comparaţie cu termenul de clasă socială. Sunt lucruri total diferite. Fără a intra în detalii voi sublinia doar faptul că etnia, conceptul de etnie, este importantă mai ales pentru că formează fundamentul discriminării sociale (ca de exemplu, evreii în Germania nazistă).
             Pasul trei este reprezentat de xenofobie... Este teama de străini sau de necunoscuţi şi este adesea manifestată prin respingere, prin ostilitate sau violenţă împotriva unui anume grup.
             Vine rândul celui mai important pas, al patrulea, abordarea ideii/ termenului de prejudecată... Şi, aici, nu am de gând să mă refer la termenul din Dex... Mă interesează să vă prezint doar definiţiile sociologice ale acestui termen. Astfel...
            Prejudecata este predispoziţia spre agresiune sau orice altă dispoziţie negativă faţă de un grup care a fost stereotipat după nişte caracteristici simple, bazate pe o informaţie incompletă (de cele mai multe ori) ... (această definiţie se concentrează asupra aspectelor negative ale prejudecăţii). Ţintele ostilităţii şi victimele prejudecăţilor variază de la o societate la alta şi de la o cultură la alta. Adesea, ele sunt asociate cu lipsa de putere, care atrage la rândul ei probabilitatea unei răzbunări efective. Şi cum istoria se "întoarce" (de cele mai multe ori) comportamentele iniţiale, de pe poziţii de putere, continuă şi ulterior, prejudecata fiind o manifestare care trece, cu minime modificări, peste schimbările istoriei... De aici şi discriminarea... Totuşi, studiile sociologice moderne relevă că, discriminarea nu vine întotdeauna ca urmare a unor prejudecăţi, ci depinde în mare parte de contextul social.
             Explicaţiile prejudecăţilor sunt multe şi variate, după măsura în care este susţinută prejudecata în interiorul grupuli şi între grupuri. Astfel, unii oameni acceptă membrii "slab dezirabili" (datorită prejudecăţilor) ca angajaţi dar nu şi ca rude apropiate (prin căsătorie), pe când alţii nu vor accepta acele persoane nici măcar ca vizitatori sau cetăţeni ai ţării lor. Alte elemente "amintite" de studiile de specialitate ca fiind cauze ale prejudecăţilor sunt: frustrarea şi agresiunea. Dacă unui individ îi este blocată calea spre realizarea unui scop, iar obstacolul este prea puternic pentru a fi depăşit, atunci o agresiune ulterioară va fi înlocuită şi direcţionată spre o ţintă mai vulnerabilă. Unii teoreticieni au sugerat că o altă explicaţie a prejudecăţii, la fel de importantă, este conformitatea: evaluarea negativă a grupurilor selectate poate fi localizată cultural, reprezentând o parte inerentă a socializării. Apoi intervine şi dogmatismul, autoritatea, etc. care nasc prejudecăţi leghate de persoanele care au un comportament semnificativ descriptibil de aceşti termeni... şi multe altele...
             În final, procedăm la ultimul pas reprezentativ, cel al marginalizării... Marginalizarea este un proces prin care unui grup sau individ îi este interzis accesul la poziţii importante şi simboluri ale puterii economice, religioase sau politice în cadrul unei societăţi. Un grup marginal poate constitui, de fapt, majoritatea numerică, şi care trebuie distins de grupul minoritar, care poate fi redus ca număr, dar care poate avea acces la puterea politică sau economică.

          Evoluţie:
          Din punct de vedere al istoriei... Nu cred că este bine să abordez astfel lucrurile... Istoria este manipulată de cele mai multe ori şi defineşte, în mod clar, ceva trecut, ceva care atrage de cele mai multe ori "închideri de datorii" şi altele asemenea. Şi, oricum aş fi interpretat ulterior, voi aborda chestiile istorice acolo unde consider necesar a face asta, unde se invocă permanent istoria. Acum procedez, pur şi simplu, la a prezenta câteva din datele statistice disponibile (recensământ 2011, datele publicate de Comunitatea  Europeană şi alte instituţii acreditate) necesare a ne forma o ideea clară despre ceea ce înseamnă prezenţa "naţiunilor conlocuitoare" ale poporului român.
          Albanezi = aprox. 10.000 (declaraţi, mai puţin de 1.000); Arabi = aprox. 5.000 (sirieni, irakieni, libanezi şi iordanieni); Armeni = aprox. 2.000 (declaraţi, mai puţin de 1.000); Aromâni = aprox. 26.000 (marea majoritate nefiind declaraţi); Bulgari = aprox. 8.000; Caraşoveni (sârbo-croaţi) = aprox. 5.000; Ceangăi = aprox. 7.000 (din care aprox. 1.500 declaraţi şi aprox. 6.000 declaraţi ca maghiari); Cehi = aprox. 4.000; Cerchezi = sub 100; Chinezi = aprox. 2.000; Croaţi = aprox. 7.000; Evrei = aprox. 5.000; Găgăuzi = sub 100; Germani (saşi, şvabi, landleri) = aprox. 37.000; Greci = aprox. 6.000; Italieni = aprox. 3.000; Macedoneni = sub 1.000; Maghiari = aprox. 1.250.000 (aprox. 6,5 %); Meglenoromâni = aprox. 2.000; Polonezi = aprox. 4.000; Rromi (Ţigani) = aprox. 600.000 (aprox. 3 %); Ruşi-lipoveni = aprox. 24.000; Ruteni = sub 500 (incluşi la ucraineni); Sârbi = aprox. 22.000; Secui = sub 200; Slovaci = aprox. 17.000; Tătari = aprox. 20.000; Turci = aprox. 28.000; Ucraineni = aprox. 61.000.
          Români = 17.000.000 (aprox. 89 %)... Alte naţionalităţi = aprox. 2.150.000 (aprox. 11 %).
          Având o idee clară asupra actualităţii putem trece la istoria celor care o invocă...

            Maghiarii
            Oricum ar suci problema istoricii nu au ajuns la un consens legat de originea hunilor. Ei sunt fie turci, fie provin din Urali, fie din... China. Cele mai vechi surse istorice ale acestor triburi de nomazi ne duc în perioada 200 - 300 î.Hr. când această comunitate se poate considera că este percepută de istorie. Ei profită permanent de slăbiciunile comunităţilor asiatice şi încep să îşi extindă raidurile de jaf şi pustiire şi în zona Europeană (în jurul  anilor 370 d.Hr., când trec Volga şi se stabilesc temporar acolo (pe teritoriul actualei Ucraine)... De aici încep să atace zonele din jur prădând şi exterminând (pe cât posibil) populaţia din jurul Volgăi (în special pe goţi), trec Carpaţii şi ajung să îşi stabilească o nouă bază temporară în Pannonia (în jurul anului 400 - 425 d.Hr.). Roma (sau Imperiul roman, divizat acum în două, Răsărit şi Apus), incapabilă să riposteze eficient unui asemenea inamic încheie un tratat în care este recunoscută dominaţia hunilor asupra Pannoniei. De aici hunii nu se opresc şi continuă jafurile şi pustiirile "trecând" şi peste germanici (şi aşa s-a născut "Cântecul Nibelungilor") şi peste lombarzi şi peste franci, etc. În anul 445 d.Hr. Attila preia puterea şi începe să devasteze Balcanii, Tracia şi Imperiul Roman de Răsărit. În 451 d.Hr. îi striveşte şi pe gali şi atacă Imperiul Roman de Apus... Dar, după trecerea de Ravenna (capitala administrativă a Imperiului  Roman de Apus de pe acea vreme) Attila îşi dă seama de imposibilitatea de a continua campaniile sale şi nu atacă Roma retrăgându-se (legendele spun că Attila a fost convins să renunţe chiar de Papa de atunci, sau că a rămas fără o sabie a destinului care a favorizat existenţa milioanelor de morţi de pe urma măreţei campanii)... În final, Attila moare chiar în seara nunţii sale cu o fată germanică pe nume ILDICO (atenţie la nume care la ora actuală pare un nume maghiar pur, el având, totuşi, origine germanică şi nu hunică)... Puţinii huni rămaşi încearcă să beneficieze de atributele de proprietate date asupra Panonniei dar la scurt timp primesc ceea ce au oferit fiind măcelăriţi de goţi şi germanici (gepizi, etc.), fiind anihilaţi ca naţie, rasă sau ce se pretindeau a fi (454 d.Hr.)... Interesant este că izvoarele istorice, chiar dacă au fost scrise de învingătorii hunilor (deci, este evident denaturat adevărul) pomenesc de 2 triburi importate ale hunilor care au fost "absorbite" de masa localnicilor... maghiarii (izvoare istorice datate abia undeva în jurul sec. IX d.Hr.)  şi bulgarii (...abia undeva în jurul sec. VI d.Hr.).
             De aici încolo încep legendele maghiarilor că ar fi urmaşii lui Atilla (ultima astfel încercare fiind respinsă internaţional în 2005), că un grup de  huni fugari (care erau cazari/ cozari, numiţi şi "huni albi" şi nu maghiari/ unguri) s-a refugiat în Transilvania şi când maghiarii sau hunii (încă nu s-au hotărât) s-au întors în Pannonia i-au ajutat să o recucerească (undeva în jurul anilor 900 d.Hr.), etc. etc. etc. Şi, tot de aici, încep să apară înscrisurile istorice care urmează ciudat de mult exact istoria hunilor şi a lui Attila numai că anii şi conducătorii sunt schimbaţi în permanenţă... O singură constantă veţi întâlni: campanii/ raiduri de pradă şi jaf oriunde (Italia, Franţa, Germania, etc.).
            Cel care schimbă total cursul istoriei maghiare este Ştefan I al Ungariei (997-1038 d.Hr.)  care "occidentalizează", creştinează, etc. complet naţia maghiară... Interesant aici ar fi doar faptul că izvoarele istorice atestă pierderea controlului hegemonic asupra Valahiei (în 1330 d.Hr.) şi al Moldovei (1359 d.Hr.), şi nu pierderea unor teritorii ungare... Apoi, momentul culminant al istoriei maghiarilor (după Ştefan I) este domnia unor români (Ioan de Hunedoara şi Matei Corvin)... Apoi, când turcii au cucerit Ungaria (1526) au împărţit-o în 3: o parte anexată Austriei, Transilvania şi Ungaria... De ce oare această împărţire?!? Şi, abia după 150 de ani Austria a reuşit să cucerească Ungaria de la turci şi apoi Transilvania, Banatul (care a fost permanent un fel de dominion care nu se afla sub tutela completă a Ungariei). Şi, în 1867, Ungaria obţine o autonomie lărgită, guvern şi parlament, cu ocazia nou createi Austro-Ungarii... Şi au urmat puţin peste 50 de ani autonomie lărgită până ce s-a creat cu mult tumult ulterior Republica Ungaria...

             Harghita = aprox. 85 %, Covasna = aprox. 74 % şi Mureş = aprox. 39 %... Urmează Satu Mare = aprox. 35 %, Bihor = aprox. aprox. 26 %, Sălaj = aprox. 23 %, Cluj = aprox. 17 %, Arad = aprox. 11 % şi Maramureş, Braşov, Timiş, Bistriţa Năsăud, Alba, Hunedoara şi Sibiu sub 10 %...
             Ca o "chestie" de ştiut, în Ungaria maghiarii reprezintă aproximativ 92% din totalul populaţiei, foarte puţin diferit de procentuld e aproximativ 89 % reprezentat de români în România...

            Rromii
            Brazilia 800.000, Spania 650.000 (1,6 %), România 600.000 (2,5 %), Turcia 500.000, Franţa 500.000, Bulgaria 370.000 (4,67 %), Ungaria 200.000 (2 %), Grecia 200.000 (1,8 %) etc.

           
            Convieţuirea:
            C
onvieţuirea presupune multe elemente constitutive, fapte, legi, etc. care se concentrează, de fapt, pe a trăi laolaltă cu ceilalţi oameni fără a deranja sau fără a fi deranjat, asigurându-se respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, asigurarea ordinii şi liniştii publice, etc. etc. etc. Astfel, pentru promovarea unor relaţii civilizate în viaţa de zi cu zi cât şi pentru asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării în condiţii normale a activităţilor social-culturale şi economice, cetăţenii au obligaţia de a da dovadă de comportament civil moral şi responsabil, de respect faţă de cei din  jurul său, în sprijinul normelor de convieţuire morală şi socială... Convieţuire pentru convieţuire... Şi ea se bazează pe valori cum ar fi solidaritatea, respectul, responsabilitatea reciprocă şi cooperarea. Exerciţiul acestor valori favorizează simţul apartenenţei la comunitate şi considerarea ca membru a acesteia...             NU CĂUTAŢI EGALITATEA!
             Munciţi, învăţaţi, avansaţi pe drumul vostru şi arătaţi celor ce vor egalitatea că nu puteţi fi opriţi... Omul, viaţa, societatea avansează datorită celor ca voi... Datorită lor totul dă înapoi, fără dubii... Şi, chiar dacă ei, "cei ce nu pot", sunt mulţi şi decid cât de mult să dăm înapoi, munca noastră, sacrificiile noastre vor duce totul, încetul cu încetul acolo unde trebuie... DATORITĂ NOUĂ... indiferent de punctul de referinţă...


          MEDOW

          Notă: Pentru inserarea (şi medierea) mesajelor Dumneavoastră (trimise prin mail la adresa dorinm@email.com) vă reamintesc să precizaţi numele dorit (nick-ul, etc.) să apară ca semnatar al post-ului!Powered by Medow

(2001...2012 dorinm.ro)

.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori