Click aici! - Donează şi vei avea mai multe! - Finanţează şi vei fi deasupra tuturor! - Click aici!
Oferta de carte Dorin M
Banner oferta carte
Cartea albă a contabilităţii.
Catre pagina principala Dorin M...Catre paginile de studiu - To Study - Dorin M...Catre paginile de distractie - To Entertain - Dorin M...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair - Dorin M


Revenire la oferta de carte            CARTEA  ALBĂ A CONTABILITĂŢII

             Autor:               Merticaru Dorin Nicolae
             Nr. pagini:        951 (80g/ m2)
             Dimensiuni:      A4 (210 x 297)
             Anul apariţiei:  2010
             ISBN:               978-973-0-08626-3
             Limba:              română
             Colecţie:           Economics (Medow)

             Preţ:                  100,0 lei în cazul opţiunii de plată prin mandat poştal cu plată ramburs.
                                         75,0 lei în cazul opţiunii de plată prin ordin de plată bancar

             Click aici pentru fişier .pdf de prezentare.

            "Cartea albă a contabilităţii" doreşte a fi o lucrare care să acopere minimum strict necesar exercitării meseriei de contabil, chiar dacă acesta se apropie de 1.000 (una mie) de pagini.
           Ea se naşte ca rezultat al unei experienţe de peste 20 de ani în domeniul financiar-contabil (şi nu numai) în care lupta continuă de a face faţă permanentelor schimbări legislative româneşti (din varii motive care nu interesează) a indus adoptarea a tot felul de metode de lucru şi, în final, la realizarea acestei cărţi.
           "Cartea albă a contabilităţii" este o lucrare care se va realiza, foarte posibil, într-o reeditare cel puţin anuală, în primul rând datorită modificărilor "constante" ale actelor normative de bază în domeniul financiar-contabil şi secundar datorită dorinţei noastre de a perfecţiona, completa, etc. permanent cunoştinţele inserate în ea, pentru a deveni ceea ce declară titlul, o adevărată carte albă a acestui domeniu (ceva similar compendiului dar adaptat permanent anului fiscal).
              În final, ar fi bine dacă se va înţelege, din cele prezentate anterior, de ce am hotărât să dezvoltăm această lucrare în regie proprie, având ca principală intenţie controlul numărului de cărţi editate (un număr prea mare de volume editate poate atrage, în condiţiile modificării legislaţiei, o anulare parţială de mai mai mare sau mai mică intensitate, funcţie de modificările legislative). În consecinţă, vă recomandăm să nu comandaţi un număr prea mare de exemplare deoarece ediţia următoare poate conţine ultimile modificări legislative, ultimile adăugiri, comentarii, adnotări, etc. care să vă determine să doriţi achiziţionarea acesteia. Oricum, în acest caz, pentru persoanele fizice sau juridice existente în baza noastră de date (cele care au achiziţionat această ediţie, 1-a, a cărţii, sau ulterioarele) vor beneficia de următoarea ediţie (faţă de ultima achiziţionată) la un preţ de achiziţie de aproximativ 90% din preţul de vânzare al acesteia (90 lei pentru plata prin mandat poştal cu plată ramburs sau serviciu de expediţie cu plată ramburs şi 67,5 lei pentru plata prin ordin de plată bancar).

            Aşadar, pe parcursul acesteia aveţi inserată, în primul rând, minima legislaţie necesară (actualizată "la zi" - 31.12.2010) reprezentată de:
- Capitolul 1. - Codul fiscal şi normele metodologice de aplicare aplicabile începând cu 1 ianuarie 2011 (Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal şi Normele metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal) actualizate până la 31 decembrie 2010 (inclusiv);
- Capitolul 2. - Codul de procedură fiscală (Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală);
- Capitolul 3. - Legea contabilităţii (Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii);
- Capitolul 4. - Reglementările contabile conforme cu directivele europene (Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene);
- Capitolul 5. - Standardele şi interpretările internaţionale de contabilitate (Regulamentul (CE) nr. 1.126/ 2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/ 2002 al Parlamentului European şi al Consiliului);
- Capitolul 6. - Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii);
- Capitolul 7. - Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (Hotărârea Guvernului nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe);
- Capitolul 8 - Documentele financiar contabile (Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.512 din 23 decembrie 2008 privind documentele financiar contabile).

Imagine Cartea alba 1...Imagine Cartea Alba 2
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori

(2000 - 2010 dorinm.ro) Ultima modificare: 02.08.2010
Powered by Medow