Click aici! - Doneaza si vei avea mai multe! - Finanteaza si vei fi deasupra tuturor! - Click aici!
Oferta de carte Dorin M

CLASA DE CONTURI 1
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa de conturi 2|   |Clasa de conturi 3|   |Clasa de conturi 4 + continuare|   |Clasa de conturi 5|

|Clasa de conturi 6|   |Clasa de conturi 7|   |Clasa de conturi 8|   |Clasa de conturi 9|


            CLASA 1
            CONTURI DE CAPITALURI - pentru contabilitatea financiară.
            CONTURI DE CAPITALURI - pentru contabilitatea bugetară.
            OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI BANCARE - pentru societăţile bancare.

            GRUPA 10
            CAPITAL ŞI REZERVE  - pentru contabilitatea financiară.
            CAPITAL, REZERVE, FONDURI - pentru contabilitatea bugetară.
            CASA ŞI ALTE VALORI - pentru societăţile bancare.

            Contul 100 - Fondul activelor fixe necorporale - pentru contabilitatea bugetară.

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării, potrivit legii. Contul 100 este un cont de pasiv.
            În creditul contului 100 se înregistrează activele fixe necorporale intrate în patrimoniu iar în debit, activele fixe necorporale ieşite din patrimoniu.
            Contul se creditează prin debitul conturilor:
- 206 - valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural sportive intrate în patrimoniu potrivit legii (206 = 100).
            Contul se debitează prin creditul conturilor:
- 206 - valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural sportive ieşite din patrimoniu potrivit legii (100 = 206).
            Soldul creditor al contului reprezintă fondul activelor fixe necorporale, la un moment dat.

            Contul 101 - Capital (capital social, patrimoniul regiei, etc. - funcţie de forma juridică a întreprinderii) - pentru contabilitatea financiară.

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului social subscris şi vărsat în natură şi/sau numerar de acţionarii/ asociaţii societăţii, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii. În funcţie de forma juridică a entităţii se însecrie: capitalul social, patrimoniul regiei, etc. Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/ asociaţi evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/ părţilor sociale subscrise sau vărsate. Referitor la patrimoniul public se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens. Contul 101 este un cont de pasiv.
             În creditul contului 101 se înregistrează debitul conturilor:
                                                                %                                                                                         =     101
104, 105, 106, 111, 117, 129, 208, 211, 212, 231, 263, 301, 371, 456, 512, 531
- 104 - primele de aport şi de fuziune legate de capital, încorporate la capitalul social;
- 105 - diferenţele din reevaluare încorporate în aporturile la capitalul social;
- 106 - rezervele destinate măririi/ majorării capitalului social, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor;
- 111 - valoarea mijloacelor fixe executate sau achiziţionate, în cazul măririi capitalului social;
- 117 - profitul contabil (net) realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat/ destinat ca sursă de majorare a capitalului social;
- 129 - profitul net realizat la închiderea exerciţiului precedent, destinat/ repartizat măririi capitalului social;
- 208, 211, 212 - valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale achiziţionate, realizate pe cont propriu sau primite cu titlu gratuit şi aportate la capitalul social de acţionari/ asociaţi;
- 231 - valoarea imobilizărilor corporale în curs, aportate;
- 263 - valoarea altor titluri imobilizate achiziţionate aportate la capitalul social;
- 301 - valoarea stocurilor reprezentând materii prime, aportate la capitalul social, la preţ de înregistrare;
- 371 - valoarea la preţ de înregistrare a stocurilor de mărfuri aportate la capitalul social;
- 456 - capitalul subscris de acţionari/ asociaţi în natura şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/ părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare potrivit legii;
- 512 - sumele depuse/ virate ca aport în contul de disponibil;
- 531 - sumele depuse/ virate ca aport în numerar la capitalul social.
            În debitul contului 101 se înregistrează creditul conturilor:
101     =                                                         %
                    107, 109, 117, 121, 141, 208, 211, 212, 263, 456, 512, 531
- 109 - reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii;
- 107, 121 - pierderile realizate în exerciţiile precedente şi după încheierea exerciţiului curent, care reduc capitalul social;
- 117 - acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor;
- 141 - diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare;
- 208 - valoarea altor imobilizări necorporale retrase de la capitalul social;
- 211, 212 - valoarea imobilizărilor corporale reprezentând amenajări de terenuri şi mijloace fixe aduse ca aport la capitalul social, retrase, cedate sau scoase din activ şi cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale reprezentând mijloacele fixe aportate la capitalul social, scoase din evidenţă înainte de termenul normal de funcţionare, conform prevederilor legale;
- 263 - valoarea altor titluri imobilizate retrase sau cedate care induc modificări ale capitalului social, inclusiv operaţiile de scoatere din evidenţă;
- 456 - capitalul social retras de acţionari/ asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii;
- 512 - sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii;
- 531 - valoarea aportului retras în numerar de asociaţi/ acţionari;
            Soldul contului reprezintă capitalul social subscris vărsat/ nevărsat, în natură şi/ sau în numerar (este evident un sold creditor).
            Subconturile pentru "Contul 101 - Capital social" sunt:
1011 - Capital subscris nevărsat.
1012 - Capital subscris vărsat.
1015 - Patrimoniul regiei.
1016 - Patrimoniul public (acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public).

            Contul 101 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului - pentru contabilitatea bugetară.

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi care nu se supun amortizării, potrivit legii. Contul 101 este un cont de pasiv.
            În creditul contului 101 se înregistrează bunurile intrate în domeniul public al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din patrimoniul public al statului, potrivit legii.
            Contul se creditează prin debitul conturilor:
                  %                     =     101
211, 212, 213, 215
- 211 - valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării;

- 212 - valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării;
- 213 - valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării;
- 215 - valoarea altor active ale statului înregistrate în evidenţa, care nu se supun amortizării potrivit legii.
            Contul se debitează prin creditul conturilor:
101      =                  %
                   211, 212, 213, 215.
- 211 - valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
- 212 - valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
- 213 - valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
- 215 - valoarea altor active ale statului scăzute din evidenţă.
            Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul statului la un moment dat.

            Contul 101 - Casa - pentru societăţile bancare.

             Ţine evidenţa numerarului aflat în casierie (bancnote şi monede care au curs legal), precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate. bancnotele şi monedele expediate prin intermediul societăţilor de transport, rămân înregistrate în contul "Casa" până în momentul transferului proprietăţii efective a fondurilor, independent de modalităţile folosite pentru transferul acestorm fonduri.

            Contul 102 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - pentru contabilitatea bugetară.

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului potrivit legii, care nu se supun amortizării. Contul 102 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 102 se înregistrează bunurile intrate în domeniul privat al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul privat al statului, potrivit legii.
            Contul se creditează prin debitul conturilor:
                %                             =     102
211, 212, 213, 214, 347
- 211 - valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării;

- 212 - valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării;
- 213 - valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării;
- 214 - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării;
- 347 - valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului.
            Contul se debitează prin creditul conturilor:
102     =                             %
                    211, 212, 213, 214, 347, 359
- 211 - valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
- 212 - valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
- 213 - valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
- 214 - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu potrivit legii;
- 347 - valoarea bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului, scăzute din evidenţă;
- 359 - valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, valorificate în regim de consignaţie.
            Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului, la un moment dat.

            Contul 102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri - pentru societăţile bancare.

             Ţine evidenţa numerarului aflat în ghişeele automate de bancă (ATM-uri) şi în automatele de schimb valutar (ASV-uri).

            Contul 103 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, potrivit legii, care nu se supun amortizarii. Contul 103 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 103 se inregistreaza bunurile intrate in domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, potrivit legii (debitul conturilor):
- valoarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale intrate in patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizarii (211);
- valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizarii (212);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizarii (213).
            In debitul contului 103 se inregistreaza bunurile iesite din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, potrivit legii (creditul conturilor):
- valoarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale iesite din patrimoniu, potrivit legii (211);
- valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii (212);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii (213).
            Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale, la un moment dat.

            Contul 104 - Prime de capital - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune si de aport la capital. Contul 104 este un cont de pasiv.
             In creditul contului 104 se inregistreaza:
- primele stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (456).
            In debitul contului 104 se inregistreaza:
- primele de aport si fuziune legate de capital, incorporate la capitalul social (101);
- primele de emisiune transferate la rezerve (106).
            Soldul contului reprezinta primele de emisiune, de fuziune sau de aport la capital neincorporate/ netransferate la capitalul social sau la rezerve.
            Subconturile pentru "Contul 104 - Prime de capital" sunt:
1041 - Prime de emisiune.
1042 - Prime de fuziune/ divizare.
1043 - Prime de aport.
1044 - Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni.

            Contul 104 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, potrivit legii, care nu se supun amortizarii. Contul 104 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 104 se inregistreaza bunurile intrate in domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, potrivit legii (debitul conturilor):
- valoarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale intrate in patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizarii (211);
- valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizarii (212);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, intrate in patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizarii (213);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale intrate in patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizarii (214);
- valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale (349).
            In debitul contului 104 se inregistreaza bunurile iesite din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, potrivit legii (creditul conturilor):
- valoarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale iesite din patrimoniu, potrivit legii (211);
- valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii (212);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, iesite din patrimoniu, potrivit legii (213).
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale iesite din patrimoniu, potrivit legii, (214);
- valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale, scazute din evidenta (349);
- valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale valorificate potrivit legii, scazute din evidenta (359).
            Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, la un moment dat.

            Contul 105 - Rezerve din reevaluare - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ si pasiv, efectuata conform normelor legale (este evident ca se urmareste evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ, cand valoarea actuala este mai mare decat valoarea contabila). Contabilitatea analitica se tine pe feluri de diferente din reevaluarea elementelor de activ. Contul 105 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 105 se inregistreaza:
- diferentele rezultate in urma reevaluarii terenurilor, amenajarilor de terenuri si reevaluarii mijloacelor fixe sau cresterea de valoare rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
- diferentele rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare sau a altor titluri imobilizate (263).
            In debitul contului 105 se inregistreaza:
- descresterile fata de valorile contabile nete, rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
- diferentele din reevaluare incorporate in aporturile la capitalul social sau la rezerve sau rezerva din reevaluarea trecuta la rezerve (101, 106);
- rezervele realizate la inchiderea exercitiului financiar curent (121).
            Soldul creditor al contului reprezinta diferentele din reevaluare care urmeaza sa fie repartizate pe destinatiile prevazute de lege (rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale).
            Subconturile pentru "Contul 105 - Rezerve din reevaluare" sunt:
1051 - Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
1058 - Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).

            Contul 105 - Rezerve din reevaluare - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale. Contul 105 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 105 se inregistreaza cresterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale (debitul conturilor):
- cresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri (211);
- cresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor (212);
- cresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (213);
- cresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valoarilor umane si materiale si alte active fixe corporale (214).
            In debitul contului 105 se inregistreaza descresterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale (creditul conturilor):
- descresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor de terenuri;
- descresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor (212);
- descresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (213);
- descresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valoarilor umane si materiale si alte active fixe corporale (214).
            Soldul creditor al contului reprezinta valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe existente in institutie.
            Subconturile (conturile sintetice de gradul II) pentru "Contul 105 - Rezerve din reevaluare" sunt:
1051 - Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri.
1052 - Rezerve din reevaluarea constructiilor.
1053 - Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor.
1054 - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.
1055 - Rezerve din reevaluarea altor active ale statului.

            Contul 106 - Rezerve - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite si a utilizarii acestora in conformitate cu normele legale. Contabilizarea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve. Contul 106 este un cont de pasiv.
             In creditul contului 106 se inregistreaza:
- diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor, care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
- diferentele din reevaluare incorporate la rezerve (105);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, virat la rezerve (107/ 117);
- rezervele constituite din profitul realizat in exercitiile precedente, operate la inchiderea exercitiului financiar, potrivit normelor legale (129);
- primele de emisiune/ capital transferate la rezerve (104);
            In debitul contului 106 se inregistreaza:
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
- rezervele destinate maririi capitalului social, potrivit legii (101);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente sau la inchiderea exercitiului financiar curent (107/ 117, 121).
            Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.
            Subconturile pentru "Contul 106 - Rezerve" sunt:
1061 - Rezerve legale.
1062 - Rezerve pentru actiuni proprii (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
1063 - Rezerve statutare sau contractuale.
1064 - Rezerve de valoare justa (acest subcont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate).
1065 - Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare.
1068 - Alte rezerve.

            Contul 107 - Rezerve din conversie - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 107 - Rezultatul reportat" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara", cand se schimba denumirea si functia si este transpus la contul 117 - Rezultatul reportat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau a partii din rezultatul exercitiului precedent a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a asociatilor sau actionarilor. Contul 107 este un cont bifunctional si apare numai in situatiile anuale consolidate. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de rezultate.
             In debitul contului 107 se inregistreaza:
- excedentul realizat in anul financiar precedent destinat constituirii surselor proprii de finantare (118);
Nota: In noul plan de conturi valabil incepand cu 2001 nu este introdus contul 118, folosirea acestui tip de inregistrare fiind destul de incerta, chiar daca se impune ca a fi necesara si, mai ales, corecta.
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care nu au fost repartizate (121);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, destinat maririi capitalului social sau virat la rezerve (101, 106);
- dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat in exercitiile precedente, nerepartizate (457).
            In creditul contului 107 se inregistreaza:
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor/ deficitelor realizate in exercitiile financiare precedente (106);
- profitul realizat in exercitiile precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul precedent, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (121);
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101).
            Soldul debitor al contului reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

            Contul 108 - Contul intreprinzatorului privat - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor si retragerilor in natura si/sau numerar ale intreprinzatorului individual. Contul 108 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 108 se inregistreaza:
- valoarea brevetelor, altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor reprezentand aportul intreprinzatorului individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
- valoarea in numerar reprezentand aportul intreprinzatorului individual (531);
- sumele reprezentand alte valori aduse de intreprinzatorul individual (532);
- sumele depuse in contul de disponibil, ca aport al intreprinzatorului individual (512).
            In debitul contului 108 se inregistreaza:
- valoarea brevetelor, altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor, retrase de intreprinzatorul individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
- valoarea in numerar a aportului retras de intreprinzatorul individual (531);
- sumele retrase din contul de disponibil, de intreprinzatorul individual (512);
- alte valori retrase de intreprinzatorul individual (532);
            Soldul reprezinta aportul intreprinzatorului individual in natura si/sau in numerar.

            Contul 108 - Interese minoritare - pentru contabilitatea financiara.

            Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate. Contul 108 este un cont de activ sau de pasiv in functie de rezultatul exercitiului.
            Subconturile pentru contul 108 sunt:
1081 - Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar.
1082 - Interese minoritare - alte capitaluri proprii.

            Contul 109 - Actiuni proprii - pentru contabilitatea financiara.

            Este un  cont de activ.
Subconturile pentru contul 109 sunt:
1091 - Actiuni proprii detinute pe termen scurt.
1092 - Actiuni proprii detinute pe termen lung.

             Contul 109 - Alte valori - pentru contabilitatea bancară.

             Ţine evidenţa cecurilor de călătorie cumpărate şi neremise la emitenţi pentru încasare.
             Nu se înregistrează în acest cont valorile din aur, metale şi pietre preţioase (care se înregistrează în contul 361 - "Valori din aur, metale şi pietre preţioase"), stocuri diverse (timbre fiscale, poştale, tichete de călătorie etc.) (care se înregistrează în contul 367 - "Alte stocuri şi asimilate") şi bancnotele şi monedele cvare nu au curs legal (care se înregistrează în contul 367 - "Alte stocuri şi asimilate").

            GRUPA 11
            REZULTATUL REPORTAT - pentru contabilitatea financiara
            REZULTATUL REPORTAT - pentru contabilitatea bugetara
            DECONTARI CU BANCA NATIONALA A ROMANIEI - pentru societatile bancare

            Contul 111 - Fondul de dezvoltare - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de dezvoltare conform legii (la regiile autonome se constituie potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale). Contul 111 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 111 se inregistreaza:
- amortizarea inclusa pe cheltuieli (119);
- sumele rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (129);
- sumele rezultate din vanzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (129);
- sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat aferent vanzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (129);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (129).
            In debitul contului 111 se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor (118);
- valoarea mijlocelor fixe executate sau achizitionate din profit, sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor, in cazul maririi de capital social (101);
- vanzarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (119).
            Soldul contului reprezinta fondul de dezvoltare neutilizat.

            Contul 111 - Cont curent la B.N.R. - pentru societăţile bancare.

             În acest cont nu se înregistrează operaţiunile cu Banca Naţională a României privind valorile primite sau date în pensiune, creanţele şi datoriile în legătură cu Bnaca Centrală din ţările unde instituţia de credit nu este implantată, creanţele şi datoriile în legătură cu instituţiile financiare internaţionale (F.M.I., B.I.R.D., B.R.I., B.E.R..D.) şi creanţele şi datoriile în legătură cu Trezoreria publică (care se înregistrează în alte conturi din cadrul clasei 1, după natura operaţiunilor).

<>                   Contul 1111 - Cont curent la B.N.R.
             Ţine evidenţa disponibilităţilor băneşti aflate în contul curent la Banca Naţională a României, precum şi mişcarea acestora ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.

                   Contul 1112 - Depozite la vedere la B.N.R.
             Ţine evidenţa depozitelor constituite la Banca Naţională a României pentru care durata iniţială este cel mult egală cu o zi lucrătoare.

                   Contul 1113 - Depozite la termen la B.N.R.
             Ţine evidenţa depozitelor constituite la Banca Naţională a României pe un termen fix, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare.

                   Contul 1114 - Depozite colaterale la B.N.R.
             Ţine evidenţa depozitelor constituite la Banca Naţională a României, în garanţie sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate.

            Contul 112 - Fondul de participare la profit - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 421 - Personal remuneratii datorate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de participare a salariatilor la profit. Contul 112 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 112 se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (129).
            In debitul contului 112 se inregistreaza:
- sumele utilizate din findul de participare la profit (424).
            Soldul contului reprezinta fondul de participare la profit neutilizat.

            Contul 112 - Împrumuturi de refinanţare de la BNR - pentru societăţile bancare.

                Contul 1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare (fost "Împrumuturi  structurale").
             Ţine evidenţa împrumuturilor colateralizate cu active eligibile pentru garantare primite de instituţia de credit, în condiţiile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României.

                Contul 1122 - Împrumuturi lombard (overdraft) (fost "Împrumuturi de licitaţie").
             Ţine evidenţa împrumuturilor lombard primite de instituţia de credit, în condiţiile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României.

                Contul 1123 - Alte împrumuturi (fost "Împrumuturi speciale").
             Ţine evidenţa altor împrumuturi primite de instituţia de credit de la Banca Naţională a României, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

                Contul 1124 - Nu mai este folosit în normele de armonizare la legislaţia europeană (fost "Împrumuturi lombard (overdraft)).

            Contul 117 - Rezultatul reportat - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor contabile efectuate atat in scopul corectarii pozitiilor de activ sau pasiv necesare "armonizarii" la noua legislatie contabila in directa relatie cu evidenta vechiului cont 107 - rezultatul reportat, prezentat la actualul cont 107 - diferente din conversie precum si evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Contul 117 este bifunctional.
            In creditul contului 117 se inregistreaza:
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent (129);
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din rezerve (106);
- pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101);
- profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat (121);
- rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile (411, 461, 4282).
            In debitul contului 117 se inregistreaza:
- pierderile contabile realizate in exercitiul precedent (121);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor (106, 424, 446, 457);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (280, 281, 301 la 303, 361, 371, 401, 4281, 4381, 4481).
            Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita iar soldul creditor profitul nerepartizat.
            Subconturile pentru "Contul 117 - Rezultatul reportat" sunt:
1171 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata/ neacoperita.
1172 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a normelor IAS, mai putin IAS 29 (acest subcont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/ 2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont).
1173 - Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale.
1175 - Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
1176 - Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

            Contul 117 - Rezultatul reportat - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului reportat, care se preia la inceputul exercitiului din contul de rezultat patrimonial al exercitiului anterior. Contul 117 este un cont de bifunctional. Contabilitatea analitica se tine pe surse de finantare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor de stat, bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii si subventii).
            In debitul contului 117 se inregistreaza deficitul patrimonial realizat in exercitiile bugetare precedente (debitul conturilor):
- excedentul patrimonial realizat in exercitiul curent transferat asupra rezultatului repotat la inceputul exercitiului anterior (121);
- sumele transferate in contul de rezultat al bugetului Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand utilizarea fondului ed rezerva, conform prevederilor legale (133 - "Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/ 2002);
            In creditul contului 117 se inregistreaza excedentul patrimonial realizat in exercitiile bugetare precedente (creditul conturilor):
- deficitul patrimonial inregistrat in exercitiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator (121);
- pretul de inregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie sau folosinta la 31 decembrie la scoaterea din folosinta (303);
- sumele stinse prin scutire, anulare, prescriptie si alte modalitati prevazute de lege, reprezentand creante ale bugetului de stat, daca veniturile provin din anii precedenti (463);
- sumele stinse prin scutire, anulare, prescriptie si alte modalitati prevazute de lege, reprezentand creante ale bugetului local, daca veniturile provin din anii precedenti (464);
- sumele stinse prin scutire, anulare, prescriptie si alte modalitati prevazute de lege, reprezentand creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat, daca veniturile provin din anii precedenti (465);
- sumele stinse prin scutire, anulare, prescriptie si alte modalitati prevazute de lege, reprezentand creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj, daca veniturile provin din anii precedenti (4664);
- sumele stinse prin scutire, anulare, prescriptie si alte modalitati prevazute de lege, reprezentand creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, daca veniturile provin din anii precedenti (4665);
            Soldul contului 117 poate fi debitor si exprima deficitul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente sau creditor si exprima excedentul patrimonial realizat in exercitiile bugetare precedente.

         Contul 117 - Creante şi datorii ataşate - pentru societăţile bancare.

                Contul 1171 - Creanţe ataşate.
             Ţine evidenţa creanţelor din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile la Banca Naţională a României.

                Contul 1172 - Datorii ataşate.
             Ţine evidenţa datoriilor din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor de refinanţare primite de la Banca Naţională a României.

           Contul 118 - Alte fonduri - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 106 - Rezerve.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor constituite, cum sunt: fondul cresterii surselor proprii de finantare din profitul net realizat, fondul baracamentelor si amenajarilor provizorii, fondul pentru organizarea santierului, precum si alte fonduri constituite potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri. Contul 118 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 118 se inregistreaza:
- sumele incasate in avans de la beneficiari pentru executarea lucrarilor de organizare a santierelor (512);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vanzarea mijlocelor fixe si a activelor (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, destinat/ repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (107, 129).
            In debitul contului 118 se inregistreaza:
- descarcarea surselor pentru sumele aportate la capitalul social sau pentru valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe procurate si scoase din evidentainainte de termenul normal de functionare (101, 212);
- transferul fondului baracamentelor si amenajarilor provizorii la venituri, in cazul iesirii acestora din patrimoniu (771).
            Soldul contului reprezinta fondurile neutilizate.

            Contul 119 - Repartizari la fondul de dezvoltare - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii amortizarii la fondul de dezvoltare. Contul 119 este un cont de activ.
            In debitul contului 119 se inregistreaza:
- amortizarea inclusa in cheltuieli (111).
            In creditul contului 119 se inregistreaza:
- valoarea mijlocelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (111).
            Soldul contului reprezinta amortizarea neutilizata pentru investitii.

            GRUPA 12
            REZULTATUL EXERCITIULUI  FINANCIAR - pentru contabilitatea financiara.
            REZULTATUL PATRIMONIAL - pentru contabilitatea bugetara.
            CONTURI DE CORESPONDENT - pentru societetile bancare.

            Contul 121 - Profit si pierdere - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului si a pierderii realizate in cursul exercitiului financiar curent. Contul 121 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 121 se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii de conturi si a stabilirii rezultatelor, soldurile creditoare ale conturilor din clasa 7 (de la 701 la 787, mai putin 711 daca este cazul, pentru existenta productiei/ costurilor de productie);
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101);
- pierderile realizate in exercitiile precedente, care nu au fost repartizate (107/ 117);
- rezervele utilizate la inchiderea exercitiului financiar curent (105);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate la inchiderea exercitiului financiar curent (106).
            In debitul contului 121 se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii de conturi si a stabilirii rezultatelor, soldurile debitoare ale conturilor din clasa 6 (de la 600 la 698);
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii si stabilirii rezultatului, se inregistreaza variatia in minus la cost de productie, fara provizioane pentru depreciere, din reducerea stocurilor la sfarsitul perioadei fata de inceput (711);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (107/ 117);
- profitul net realizat in exercitiul precedent, destinat repartizarii, care a fost repartizat pe destinatii (129).
            Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

            Contul 121 - Rezultatul patrimonial - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului patrimonial. Contul 121 este un cont de bifunctional. Contabilitatea analitica se tine pe surse de finantare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii si subventii).
            In debitul contului 121 se inregistreaza cheltuielile efectuate de institutie dupa natura sau destinatia lor (creditul conturilor):
- excedentul patrimonial realizat in exercitiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator (117);
- la sfarsitul anului, sumele repartizate conform legii din excedentul anual curent al bugetului local, pentru constituirea fondului de rulment (131);
- la sfarsitul perioadei, soldul debitor al contului dse disponibil al bugetului de stat (520);
- la sfarsitul perioadei, excedentul patrimonial inregistrat de institutiile publice finantate din bugetul de stat; la sfarsitul perioadei, deficitul patrimonial inregistrat de institutiile publice finantate din bugetul local , in rosu (5211);
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii de conturi si a stabilirii rezultatelor, soldurile conturilor din clasa 6 (de la 600 la 698);
- la sfarsitul, perioadei, soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial (709).
            In creditul contului 121 se inregistreaza veniturile realizate de institutie, dupa natura si sursa lor (debitul conturilor):
- deficitul patrimonial inregistrat in exercitiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la incepoutul exercitiului urmator (117);
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii de conturi si a stabilirii rezultatelor, soldurile conturilor din clasa 7 (de la 700 la 798, mai putin 709);
            Soldul debitor exprima deficitul patrimonial, iar soldul creditor exprima excedentul patrimonial.

         Contul 121 - Conturi de corespondent la banci (nostro) - pentru societatile bancare

         Contul 122 - Conturi de corespondent ale bancilor (loro) - pentru societatile bancare

         Contul 127 - Creante si datorii asimilate - pentru societatile bancare
                Contul 1271 - Creante atasate
                Contul 1272 - Datorii atasate

        Contul 129 - Repartizarea profitului - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului net ealizat in exercitiul financiar curent. Contabilitatea analitica se tine pe destinatii ale profitului, stabilite conform legii. Contul 129 este un cont de activ.
            In debitul contului 129 se inregistreaza:
- profitul net realizat la inchiderea exercitiului precedent, destinat maririi capitalului social (101);
- profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatii legale (121);
- rezervele constituite din profitul realizat la inchiderea exercitiului precedent (106);
- sumele rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (112);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (118);
- dividende datorate actionarilor sau asociatilor, realizate in exercitiul curent (457);
- sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (111);
- sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat, aferent vanzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (111).
            In creditul contului 129 se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul precedent destinat repartizarii (121).
            Soldul contului reprezinta repartizarile din profitul net efectuate in cursul anului financiar curent, si nu poate fi decat debitor sau nul.

            GRUPA 13
            SUBVENTII PENTRU INVESTITII - pentru contabilitatea financiara.
            FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - pentru contabilitatea bugetara.
            DEPOZITE BANCARE - pentru societatile bancare.

            Grupa 13 cuprinde conturile:
- 131 - Fondul de rulment;
- 132 - Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat;
- 133 - Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/ 2002;
- 134 - Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local;
- 135 - Fondul de risc;
- 136 - Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte;
- 137 - Taxe speciale;
- 139 - Alte fonduri.

            Contul 131 - Subventii pentru investitii - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat/ guvernamentale sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit. Contul 131 este un cont de pasiv.
            In creditul contului se inregistreaza:
- valoarea subventiilor pentru investitii de primit sau primite (445, 512);
- brevetele, alte drepturi si valori similare primite cu tiltu gratuit (205);
- valoarea terenurilor si mijlocelor fixe primite cu tiltu gratuit (211, 212, 213, 214);
- plusuri la inventar la mijloace fixe (212, 213, 214).
            In debitul contului 131 se inregistreaza:
- cota parte a subventiilor pentru investitii virata asupra rezultatului exercitiului (772);
- cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate (758);
- partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512, 462).
            Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii, nevirate la rezultatul exercitiului.

         Contul 131 - Depozite la banci - pentru societatile bancare.
                Contul 1311 - Depozite la vedere la banci
                Contul 1312 - Depozite la termen la banci
                Contul 1313 - Depozite colaterale la banci
                Contul 1317 - Creante atasate

            Contul 132 - Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii - pentru contabilitatea financiara.

            Contul 132 este un cont de pasiv.

         Contul 132 - Depozite ale bancilor - pentru societatile bancare.
               Contul 1321 - Depozite la vedere ale bancilor
                Contul 1322 - Depozite la termen ale bancilor
                Contul 1323 - Depozite colaterale ale bancilor
                Contul 1327 - Datorii atasate

            Contul 133 - Donatii pentru investitii - pentru contabilitatea financiara.

            Contul 133 este un cont de pasiv.

            Contul 134 - Plusuri de inventar de natura imobilizarilor - pentru contabilitatea financiara.

            Contul 134 este un cont de pasiv.

            Contul 138 - Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii - pentru contabilitatea financiara.

            Contul 138 este un cont de pasiv.

            Contul 1391 - Fondul de dezvoltare a spitalului - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta, de catre spitale, a sumelor reprezentand fondul de dezvoltare, potrivit legii. Contul 1391 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 1391 se inregistreaza sumele incasate reprezentand fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii (debitul contului):
- sumele incasate reprezentand fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii (550).
            In debitul contului 1391 se inregistreaza, la sfarsitul anului, cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului (creditul contului):
- la sfarsitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului.
            Soldul creditor al contului reprezinta fondul de dezvoltare a spitalului constituit, la un moment dat.

            GRUPA 14
           CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VANZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII - pentru contabilitatea financiara.
            CREDITE SI IMPRUMUTURI INTERBANCARE - pentru societatile bancare.

            Contul 141 - Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumnetelor de capitaluri proprii - pentru contabilitatea financiara.

            Contul 141 este un cont de pasiv.

            Contul 141 - Provizioane reglementate - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara" si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor reglementate (majorarea preturilor aferente stocurilor, calcularea amortizarii accelerate, etc.) constituite pe seama cheltuielilor, potrivit dispozitiilor legale. Contul 141 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 141 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (687).
            In debitul contului 141 se inregistreza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate (787).
            Soldul contului reprezinta provizioanele reglementate constituite.

         Contul 141 - Credite acordate bancilor - pentru societatile bancare.
                Contul 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor
                Contul 1412 - Credite la termen acordate bancilor
                Contul 1413 - Credite financiare acordate bancilor
                Contul 1417 - Credite atasate

         Contul 142 - Imprumuturi primite de la banci - pentru societatile bancare.
                Contul 1421 - Credite de pe o zi pe alta primite de la banci
               Contul 1422 - Credite la termen primite de la banci
                Contul 1423 - Credite financiare primite de la banci
                Contul 1427 - Datorii atasate

            Contul 149 - Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii - pentru contabilitatea financiara.

            Contul 149 este un cont de activ.

            Conturile 14, 141 si 149 de la Cap IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatiolor Economice Europene au fost introduse de pct. 20 al art. III din Ordinul nr. 2374 din 12 decembrie 2007, publicat in M. Of. nr. 25 din 14 ianuarie 2008.

            GRUPA 15
            PROVIZIOANE - pentru contabilitatea financiara.
            PROVIZIOANE - pentru contabilitatea bugetara.
            VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE - pentru societatile bancare.

            Contul 151 - Provizioane/ Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii, calculul amortizarii accelerate, pierderi din schimb valutar (atentie, acest tip de provizioane sunt prevazute de Legea 82 dar nu "regasesc" aplicabilitate in practica), precum si pentru alte riscuri si cheltuieli cum ar fi elemente de activ de patrimoniu sau cheltuieli care devin exigibile in perioada urmatoare, constituite de regula la finele exercitiului financiar. Contabilitatea analitica se tine distinct pe obiectivele pentru care au fost constituite. Contul 151 este un cont de pasiv.
             In creditul contului 151 se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (681, 686, 687).
            In debitul contului 151 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (781, 786, 787).
            Soldul contului reprezinta provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite.
            Subconturile pentru "Contul 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" sunt:
1511 - Provizioane pentru litigii.
1512 - Provizioane pentru garantii acordate clientilor.
1513 - Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/ 2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari).
1514 - Provizioane pentru restructurare.
1515 - Provizioane pentru pensii si obligatii similare.
1516 - Provizioane pentru  impozite.
1518 - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

            Contul 151 - Provizioane - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, precum si alte provizioane. Contul 151 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 151 se inregistreaza provizioanele constituite sau majorate (debitul contului):
- sumele reprezentand constituirea sau majorarea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere (681).
            In debitul contului 151 se inregistreaza provizioanele diminuate sau anulate (creditul contului):
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere (781).
            Subconturile (conturi sintetice de gradul 2) pentru "Contul 151 - Provizioane" sunt:
1511 - Provizioane pentru litigii;
1512 - Provizioane pentru garantii acordate clientilor;
1518 - Alte provizioane.

         Contul 151 - Valori primite in pensiune - pentru societatile bancare.
                Contul 1511 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
                Contul 1512 - Valori primite in pensiune la termen
                Contul 1517 - Creante atasate

         Contul 152 - Valori date in pensiune - pentru societatile bancare.
                Contul 1521 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta
                Contul 1522 - Valori primite in pensiune la termen
                Contul 1527 - Datorii atasate

            GRUPA 16
            IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - pentru contabilitatea financiara.
            IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - pentru contabilitatea bugetara.
            VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE - pentru societatile bancare

            Grupa 16 - "Imprumuturi si datorii asimilate" cuprinde conturile:
- 161 - Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni.
- 162 - Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.
- 163 - Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.
- 164 - Imprumuturi interne si externe contractate de stat.
- 165 - Imprumuturi interne si externe garantate de stat.
- 167 - Alte imprumuturi si datorii asimilate.
- 168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.
- 169 - Prime privind rambursarea obligatiunilor.

            Contul 161 - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Contul 161 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 161 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluare la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (665);
- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461);
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (169).
            In debitul contului 161 se inregistreaza:
- imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456);
- suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor din emisiune de obligatiuni exprimata in devize (765).
            Soldul contului reprezinta imprumuturile de emisiuni de obligatiuni nerambursate.
            Subconturile pentru "Contul 161 - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni" sunt:
1614 - Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat.
1615 - Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci.
1617 - Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat.
1618 - Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.

                 Contul 161 - Valori de recuperat - pentru societatile bancare.
                Contul 1611 - Valori de recuperat
                Contul 1612 - Creante atasate

            Contul 162 - Credite bancare pe termen lung - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 162 - Credite bancare pe termen lung si mediu" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung si mediu primite de la alte societati comerciale si institutii bancare precum si de la alte institutii de credit "aprobate" legal. Contabilitatea analitica se organizeaza distinct pe feluri de credite si banci sau institutii de credit. Contul 162 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 162 se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung si mediu primite reprezentate de plati catre furnizori facute direct din credite bancare, pe baza documentelor prezentate la banca, sau sumele primite direct in cont cu titlu de credite bancare pe termen lung sau mediu (401, 404, 512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs favorabile la inchiderea exercitiului anterior, sume evident provenite/ in relatie cu credite bancare pe termen lung sau mediu in valuta (477);
- diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor in devize (665).
Nota: In functie de formele de inregistrare contabila abordate, inregistrare in moneda nationala sau inregistrare in devize, se poate ca intregistrarile aferente conturilor 476 si 477 sa fie inlocuite cu operarea contului 668, diferente de curs nefavorabile, rezultate in urma operarii/ lichidarii creditelor bancare in devize.
            In debitul contului 162 se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung si mediu rambursate, inclusiv dobanzile (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs nefavorabile la inchiderea exercitiului anterior (476);
- diferentele de curs favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar al imprumuturilor pe termen lung si mediu exprimate in devize, la inchiderea exercitiului (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor in devize, rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor exprimate in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
Nota: In functie de formele de inregistrare contabila abordate, inregistrare in moneda nationala sau inregistrare in devize, se poate ca intregistrarile aferente conturilor 476 si 477 sa fie inlocuite cu operarea contului 768, diferente de curs favorabile, rezultate in urma operarii/ lichidarii creditelor bancare in devize.
            Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung si mediu nerambursate, si nu poate fi decat creditor sau nul.
            Subconturile pentru "Contul 162 - Credite bancare pe termen lung" sunt:
1621 - Credite bancare pe termen lung.
1622 - Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta.
1623 - Credite externe guvernamentale.
1624 - Credite bancare externe garantate de stat.
1625 - Credite bancare externe garantate de banci.
1626 - Credite de la trezoreria statului.
1627 - Credite bancare interne garantate de stat.

                Contul 162 - Alte sume datorate - pentru societatile bancare.
                Contul 1621 - Alte sume datorate
                Contul 1622 - Datorii atasate

            Contul 164  - Imprumuturi interne si externe contractate de stat - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont ministerele si alte autoritati publice centrale tin  evidenta imprumuturilor interne si externe contrfactate de stat pe termen mediu si lung, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organisme sau institutii decredit si subimprumutate beneficiarilor finali. Evidentierea operatiunilor in acest cont se face in lei si valuta, dupa caz, la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. Contul 164 este un cont de pasiv. Contabilitatea analitica se tine pe imprumuturi interne si externe, pe termen mediu si lung pe fiecare contract de imprumut in parte.
            In creditul contului 164 se inregistreaza tragerile din imprumuturile interne si externe contractate de stat (debitul conturilor):
- avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat, subimprumutate beneficiarilor finali (232);
- avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat, subimprumutate beneficiarilor finali (234);
- platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor (401);
- platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe (404);
- avansurile achitate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii (409);
- sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de stat (513);
- la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta contractate de stat (665).
            In debitul contului 164 se inregistreaza imprumuturile interne si externe contractate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de imprumut (creditul conturilor):
- valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe contractate de stat (512);
- la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta contractate de stat (765);
- valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe contractate de stat (770).
            Soldul creditor al contului reprezinta imprumuturi interne si externe contractate de stat, nerambursate.
            Subconturile (conturi sintetice de gradul 2) pentru "Contul 164 - Imprumuturi interne si externe contractate de stat" sunt:
1641 - Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent.
1642 - Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile urmatoare.

            Contul 165 - Imprumuturi interne si externe garantate de stat - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont ministerele, alte autoritati publice centrale si unitatile administrativ teritoriale tin  evidenta imprumuturilor interne si externe garantate de stat pe termen mediu si lung, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organisme sau institutii de credit. Evidentierea operatiunilor in acest cont se face in lei si valuta, dupa caz, la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. Contul 165 este un cont de pasiv. Contabilitatea analitica a contului se tine pe imprumuturi interne si externe, pe termen mediu si lung, pe fiecare contract de imprumut in parte.
            In creditul contului 165 se inregistreaza tragerile din imprumuturile interne si externe garantate de stat (debitul conturilor):
- avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat (232);
- avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat (234);
- platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturile interne si externe garantate de stat, achitate furnizorilor (401);
- platile in valuta si lei dispuse sub forma de trageri din imprumuturile interne si externe garantate de stat, achitate furnizorilor de active fixe (404);
- avansurile achitate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii (409);
- sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de stat (514);
- la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta garantate de stat (665).
            In debitul contului 165 se inregistreqaza imprumuturile interne si externe garantate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de imprumut (creditul conturilor):
- sumele reprezentand refinantarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat (516);
- valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat (512);
- sumele reprezentand rambursarea imprumuturilor restante (5212);
- valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat (560);
- la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta garantate de stat; diferentele de curs favorabile, la momentul rambursarii imprumutului (765);
- valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat (770).
            Soldul creditor al contului reprezinta imprumuturi interne si externe garantate de stat, nerambursate.
            Subconturile (conturi sintetice de gradul 2) pentru "Contul 165 - Imprumutuir interne si externe garantate de stat" sunt:
1651 - Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent.
1652 - Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile urmatoare.

            Contul 166 - Datorii ce privesc imobilizarile financiare - pentru contabilitatea financiara.
            Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 166 - Datorii legate de participatii" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor legate de participatii (datoriile societatii fata de persoanele juridice ce detin participatii in capitalul acesteia). Contul 166 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 166 se inregistreaza:
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului anterior (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476/ 665).
            In debitul contului 166 se inregistreaza:
- sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs nefavorabile la inchiderea exercitiului anterior (476/ 665);
- diferentele de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar la inchiderea exercitiului (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor legate de participatii (la rambursarea acestora), in devize, precum si rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar (765).
            Soldul contului rezulta sumele primite si nerestituite.
            Subconturile pentru "Contul 166 - Datorii ce privesc imobilizarile financiare" sunt:
1661 - Datorii catre societatile din cadrul grupului.
1662 - Datorii catre societatile care detin interese de participare (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
1663 - Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare.

            Contul 167 - Alte imprumuturi si datorii asimilate - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate cum sunt: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate (cum ar fi dobanzile datorate, etc.). Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate. Contul 167 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 167 se inregistreaza:
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate primite/ virate in cont (512);
- diferentele din lichidarea imprumuturilor si datoriilor asimilate precum si diferentele de curs valutar nefavorabile (658, 668);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (665);
- valoarea concesiunilor si a concesiunilor preluate (205, 208);
- valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar, conform prevederilor contractuale (211, 212,213, 214);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului anterior (477);
- diferentele de curs valutar rezultate la inchiderea exercitiului, aferente altor datorii si imprumuturi asimilate, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
            In debitul contului 167 se inregistreaza:
- sumele reprezentand alte datorii si imprumuturi asimilate rambursate, inclusiv dobanzile (512);
- valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor incheiate, restituite (205, 208);
- obligatia de plata a ratelor pe baza facturii emise de locator, in cazul elasingului financiar (404);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs valutar nefavorabile la inchiderea exercitiului (476);
- diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar aferente altor imprumuturi si datorii asimilate, la incheierea exercitiului (477);
- diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii altor imprumuturi si datorii asimilate (si evaluarea la inchiderea exercitiului financiar si la rambursarea acestora), in devize, precum si a diferentelor de curs valutar favorabile (765, 768).
            Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerambursate, nerestituite.

            Contul 167 - Alte imprumuturi si datorii asimilate - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont ministerele si alte autoritati publice centrale tin  evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate pe termen mediu si lung. Contul 167 este un cont de pasiv. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate.
            In creditul contului 167 se inregistreaza sumele incasate ca alte imprumuturi si datorii asimilate (debitul conturilor):
- valoarea constructiilor achizitionate in regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale (212);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, achizitionate in regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale (213);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate in regim de leasing financiar, conform prevederilor contractuale (214);
- avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de imprumut (232);
- avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active necorporale, din contul de imprumut (234);
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (512);
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (560);
- la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs nefavorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate in valuta (665).
            In debitul contului 167 se inregistreaza sumele rambursate (creditul conturilor):
- obligatia de plata a ratelor de leasing financiar in baza facturilor emise de locator (404);
- sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (512);
- sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (560);
- cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul rambursarii altor imprumuturi si datorii asimilate; la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate (765);
- valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (770).
            Soldul creditor al contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite.
            Subconturile (conturile sintetice de gradul 2) sunt:
1671 - Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent.
1672 - Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare.

            Contul 168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung sau mediu, datoriilor legate de participatii, datoriilor de privesc imobilizarile financiare, precum si celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate. Contul 168 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 168 se inregistreaza:
- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666).
            In debitul contului 168 se inregistreaza:
- suma dobanzilor platite (451, 512);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (404);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate, rezultate in urma evaluarii acestora la inchiderea exercitiului sau lichidarii imprumuturilor si datoriilor asimilate, in devize (765).
            Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.
            Subconturile pentru "Contul 168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" sunt:
1681 - Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni.
1682 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung.
1685 - Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului.
1686 - Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare.
1687 - Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.

            Contul 168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate - pentru contabilitatea bugetara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datortate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, imprumuturilor itnerne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale, imprumuturilor interne si externe garantgate de autoritatile administratiei publice locale, imprumuturilor interne si externe contractate de stat, imprumuturilor interne si externe garantate de stat, altor imprumuturi si datorii asimilate. Contul 168 este un cont de pasiv. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi.
            In creditul contului 168 se inregistreaza valoarea dobanzilor datorate (debitul conturilor):
- valoarea dobanzilor datorate, aferente exercitiilor viitoare pentru imprumuturi si datorii asimilate (471);
- la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobanzilor aferente imprumuturilor in valuta (665);
- valoarea dobanzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru imprumuturi si datorii asimilate (666).
            In debitul contului 168 se inregistreaza suma dobanzilor (creditul conturilor):
- valoarea dobanzilor platite, aferente imprumuturilor primite (516);
- valoarea dobanzilor platite, aferente imprumuturilor primite (517);
- valoarea dobanzilor platire aferente imprumuturilor primite (5212);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (404);
- valoarea dobanzilor platite aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (512);
- valoarea dobanzilor platite aferente imprumuturilor primite (560);
- diferentele de curs valutar favorabile la momentul platii dobanzilor;  la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta reprezentand dobanzi (765);
- valoarea dobanzilor platite aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (770).
            Subconturile (conturile sintetice de gradul 2) sunt:
1681 - Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni.
1682 - Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.
1683 - Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.
1684 - Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de stat.
1685 - Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de stat.
1687 - Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.

            Contul 169 - Prime privind rambursarea obligatiunilor - pentru contabilitatea financiara.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare. Contul 169 este un cont de activ.
            In debitul contului 169 se inregistreaza:
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (161).
            In creditul contului 169 se inregistreaza:
- valoarea primelor de rambursare amortizate (686).
            Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate.

            GRUPA 18
            CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE - pentru societatile bancare

         Contul 181 - Creante atasate - pentru societatile bancare.
                Contul 1811 - Creante restante
                Contul 1812 - Dobanzi restante
                Contul 1817 - Creante atasate

         Contul 182 - Creante indoielnice - pentru societatile bancare.
                Contul 1821 - Creante indoielnice
                Contul 1822 - Dobanzi indoielnice
                Contul 1827 - Creante atasate

            GRUPA 19
            PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI INTERBANCARE - pentru societatile bancare

         Contul 191 - Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare - pentru societatile bancare.
                Contul 1921 - Provizioane specifice de risc si credit
                Contul 1922 - Provizioane specifice de risc si dobanda


Imprimare format A4 - 6 pagini.
Bibliografie:
- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (publicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008).
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007).
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009).
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005).
- O.M.F.P. nr. 13/ 19.12.2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile institutiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (publicat în M. Of. nr. 879 din 24 decembrie 2008).
Legenda culorilor
.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche/ abrogată a conturilor.
Reproducerea strict interzisă fără acordul scris (olograf sau electronic) al autorului.
Respectaţi munca celui care vă informează, susţine, ajută!
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori

(2000 - 2010 dorinm.ro) Ultima modificare: 01.08.2010
Powered by Medow