To Work/ Pentru muncă

Catre paginile To Work/ Pentru lucru Dorin M

Către paginile EconomicsEconomics

(Click/ Atinge "logo" pentru a selecta ceea ce doreşti)

            Diverse materiale despre tehnicile plăţilor interne şi internaţionale (mijloacele şi instrumentele de plată), despre tehnicile şi mijloacele de finanţare interne şi internaţionale (creditul documentar) precum şi diverse materiale şi documentaţii despre sistemul financiar bancar, sistemul monetar, despre politica economică internaţională (balanţa creanţelor şi angajamentelor, politică vamală şi politici comerciale tarifare, netarifare, promoţionale şi de stimulare) şi bursele de mărfuri şi valori (elemente generale de analiză şi evoluţie a pieţei româneşti de valori mobiliare, date tehnice şi documentare).

Către paginile de contabilitateContabilitate

           Materiale legislative deosebit de importante pentru contabili (şi nu numai) cuprinzând planul de conturi general (pe toate ramurile de existenţă ale acestuia - bugetar, bancar, etc) cu toate elementele conexe legate de legislaţie, monografii, etc, materiale despre standardele internaţionale de contabilitate (IAS-uri, IFRS-uri, etc), de audit financiar, etc precum şi elemente de studiu despre auditul statutar desprinse direct din lucrarea publicată sub numele "Auditul statutar în practica românească". Suplimentar veţi găsi date şi elemente tehnice de tip IT ce vă pot susţine activităţile în acest domeniu, financiar-contabil.

Către paginile financiarFinanciar

            Elemente legislative (extrase) comentate şi adnotate despre sistemul financiar românesc, comentarii, sfaturi utile în ceea ce priveşte relaţiile cu reprezentanţii autorităţilor fiscale, analize globale de eficienţă fiscală şi multe, multe altele. Accentul esenţial al tuturor documentaţiilor ce fac parte din această secţiune este orientat către "politicile documentare" ce apar ca diferenţă/ interpretare aplicativă clară între enunţul legii şi impactul "din teren" (de la sediile teritoriale legate de "organele" sistemului fiscal românesc) precum şi nuanţele interpretative "din teren" ce pot aduce pagube imense oricărui contribuabil...

Către paginile legisDex/ Dicţionar

            Extrase semnificative din lucrarea "Glosar economic" ce explică din toate punctele de vedere percepţia a diverşi termeni şi expresii cu caracter legal şi economic (existând şi elemente corelative către actele normative care au atras "prezenţa" respectivei definiţii care, deseori, reclamă concentrarea atenţiei noastre pe diferenţele de interpretare dintre realitate şi enunţul juridic), precum şi o suită amplă de materiele de legislaţie în strânsă corelaţie cu posibilităţile de tangenţă din viaţa economică reală (grupate pe domenii cum ar fi legislaţie fiscală, financiară, etc, reprezentând largi extrase din lucrarea "Cartea albă a contabilităţii").