Oferta de carte Dorin M
banner legislatie utila
Catre pagina principala Dorin M...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniul Lex Dictionar...Buton dictionar glosar


Dimensiune fişier: 1 M; Imprimare: 2 pag. A4


Auditul statutar

 

               La momentul publicării acestei documentaţii, legislaţia care reglementează activitatea de audit statutar este reprezentată de:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile.

                Generalităţi (elemente teoretice ale auditului statutar).

                Elementele componente ale unui audit statutar:
- Situaţiile financiare compuse, la rândul lor, din:
       - Bilanţul contabil (atât forma prescurtată cât şi forma completă: contul de profit şi pierdere, datele informative, situaţia activelor imobilizate, situaţia amortizării activelor imobilizate, situaţia provizioanelor pentru depreciere) - Nu va face obiectul analizelor în cadrul acestei documentaţii deoarece este un tipizat redactat şi controlat prin acte normative;
        - Notele explicative (reprezentate de activele imobilizate, provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli, repartizarea profitului, analiza rezultatului din exploatare, situaţia creanţelor şi datoriilor, principii, politici şi metode contabile, participaţii şi surse de participare, informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de conducere, principalii indicatori economico-financiari şi alte informaţii).
        - Raportul comisiei de cenzori asupra bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere;
        - Raportul de gestiune al administratorilor sau, acolo unde este cazul Raportul de gestiune al consiliului de administraţie.
- Documentele de auditare (care, datorită procedurilor de adaptare la cerinţele legale şi/ sau datorită evoluţiei către ceea ce ar trebui să fie acestea sunt reprezentate de):
       - Raport de verificare şi certificare a bilanţului contabil;
       - Raportul auditorilor independenţi pentru exerciţiul financiar ...;
                Începând cu anul 2008 încep să apară "alipite" la situaţiile financiare şi elementele de audit statutar şi alte documente cum ar fi:
- Fişa de raportare la AVAS a rezultatelor financiare.
- Raportul anual pentru exerciţiul financiar ... .
- Documente specifice care descriu diferite evenimente din activitatea unei întreprinderi, cu relevanţă în ceea ce priveşte auditul.

.

Extras din lucrarea "Auditul statutar în practica românească 2003 - 2013", Brăila 2013
Autori: Hemeş Laura Emilia şi Merticaru Dorin Nicolae.
Toate drepturile rezervate.
.
|Donează|   |Finanţează|   |Site Map|   |Termeni şi condiţii de utilizare|   |Notă realizatori|


Click pentru oferta de carte!
baner apriori prp

Powered by Medow
(2001...2013 dorinm.ro) Ultimul update: 1.Martie.2013