Lucru - Economics - Tehnica plăților interne și internaționale

Catre paginile Lucru Dorin M

Economics

Viramentul bancar

Viramentul este operaţiunea de plată/ transfer efectuată de către o bancă prin care, la ordinul clientului său şi în baza disponibilului existent în contul acestuia, se va realiza transferul unei sume de bani din contul clientului respectiv în contul unui beneficiar desemnat de acesta, prin debitarea contului clientului şi creditarea contului beneficiarului.

La baza acestor operaţii stă moneda scripturală (banii de cont) reprezentând disponibilităţile băneşti aflate în conturile bancare, bani care circula între aceste conturi prin intermediul operaţiunilor de virament.

Aceste monede scripturale pot fi atât monede naţionale (în cazul ţării noastre RON) cât şi monede ale altor state (valuta sau devizele) fapt care determină o delimitare a banilor de cont şi un plasament al acestora în conturi diferite: conturi în lei şi conturi în valuta (devize).

Din acest motiv, în funcţie de moneda în care se realizează viramentul, se vor întâlni viramente în lei şi viramente în valută.

Derulare virament SWIFT

O particularitate a viramentului este reprezentată de plasamentul băncilor care formează circuitul dintre ordonator şi beneficiar. Dacă viramentul se realizează între bănci din acelaşi stat se poate vorbi despre un virament naţional (care poate fi între filialele, sucursalele aceleiaşi bănci sau între bănci diferite care implică transfer de fonduri între acestea) sau, dacă se realizează între bănci plasate în state diferite, se poate vorbi despre un virament internaţional (care are acelaşi specific cu deosebirea ca implică un transfer internaţional al fondurilor).

Viramentele naţionale se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare interbancară, urmând proceduri stricte specifice structurii bancare naţionale dar şi particularităţilor operaţionale ale fiecărei bănci în parte, modul de realizare al acestora fiind clasic (pe o durată de 1 - 2 zile) sau tip telex sau altă modalitate modernă de comunicație (virament realizat în ziua curentă înaintării ordinului de plată, etc. de către plătitor).

Exista unele particularităţi atunci când se foloseşte plata în valută în special în ţările cu retenţie valutară (cum a fost şi cazul României) unde se urmează anumite proceduri specifice, de cele mai multe ori impuse de norme legislative naţionale sau de instrucţiuni BNR.

Aceste proceduri afectează în special modul de realizare a plăţilor în valută deoarece există conturi în moneda naţională şi conturi în valută, urmărindu-se la efectuarea plăţii dacă există sau nu disponibilul necesar şi, totodata, dacă este posibil ca banca să achiziţioneze în baza disponibilităţilor în monedă naţională necesarul de devize solicitat pentru efectuarea viramentului.

Cele mai multe viramente internaţionale se realizează în cazul operaţiunilor de comerţ exterior, când este necesară realizarea unei plăţi de către importator (banca sa) şi efectuarea viramentului către exportator (banca sa).

Transferul fondurilor se realizează prin diferite metode având la bază diverse raţiuni care nu fac obiectul acestei prezentări. Trebuie reţinut doar faptul că viramentul propriu-zis se realizează de cele mai multe ori înainte de transferul efectiv de fonduri, la baza stând acorduri bancare sau naţionale care dau girul de garanţie şi garantare al transferului de fonduri.

În plus se poate aminti de faptul că, în dorinţa de a elimina neajunsurile modalităţilor clasice de transfer poştă, telex, etc. şi pentru a răspunde exigenţelor de rapiditate, confidenţialitate şi securitate impuse de tranzacţiile internaţionale s-a înfiinţat (mai 1973) societatea "SWIFT" (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) care este o reţea de comunicare interbancară internaţională pe suport electronic.

SWIFT este conceput într-o manieră modulară şi cuprinde trei niveluri de funcţionare: 1. banca cu terminalul propriu, 2. cumulatorul naţional cu rol de nod de concentrare a informaţiilor (la nivel naţional) şi 3. centrul de comutare reprezentat de un releu în sistem SWIFT care asigură cuplarea la reţea a ţărilor care sunt arondate. Există, la acest moment, 3 astfel de centre de comutare:

- în SUA, avănd arondate ţări din America de Nord, America de Sud şi Extremul Orient;

- în Belgia (Bruxelles), având arondate ţări europene ca Franţa, Italia, Belgia, Spania, Danemarca precum şi Israel;

- în Olanda (Zoeterwonde) unde exista două comutatoare, unul pentru Germania, Austria, Elveţia, Ungaria şi altul pentru Marea Britanie, Ţările Scandinave, Olanda, Grecia, Portugalia, s.a.

Pentru realizarea de transferuri SWIFT, cumpărătorul (debitorul plăţii) realizează operaţiile uzuale oricărei plăţi către un beneficiar. Rolul principal în acest mod de transfer îl are banca care lansează mesaje codificate în reţeaua interbancară solicitând asemenea oricărui alt procedeu executarea viramentului către banca beneficiarului, realizarea viramentului fiind efectuată în 20 de minute (procedura normală) sau 5 minute (procedura de urgenţă).

Dorin, Merticaru