Lucru - Economics - Tehnica plăților interne și internaționale

Catre paginile Lucru Dorin M

Economics

Scrisoarea de garanție bancară.

Scrisoarea de garanție bancară reprezintă un înscris prin care o bancă denumită garantă se angajează în mod irevocabil ca, în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică (debitorul principal) nu va plăti la termen o sumă indicată expres în documentul respectiv, să plătească suma neachitată în favoarea beneficiarului. Prin aceasta nu se garantează fapte ci se preia obligația de plată pentru situația în care cel garantat nu și-a îndeplinit obligația contractuală.

Scrisorile de garanție bancară se pot clasifica după mai multe criterii:

- luând în considerare angajamentul băncii garante, scrisorile de garanție bancară pot fi: scrisori simple de garanție bancară (care presupun că banca garantă poate solicita beneficiarului să urmărească pe debitorul principal și numai dacă acesta nu poate să achite suma, să efectueze plata) și scrisori solidare de garanție bancară (corespunzător cărora beneficiarul poate cere executarea plății de către bancă, fără ca în prealabil să urmărească pe debitorul principal garantat și fără ca banca garantă să poată obiecta).

- ținând cont de obiectivul garantat, scrisorile de garanție bancară pot acoperi următoarele situații: 1.  se garantează că, până la o data stabilită, un plătitor (importator) va deschide un acreditiv documentar în favoarea unui furnizor (exportator), 2. o bancă se angajează să plătească documentele primite prin incasso documentar, 3. o bancă garantează executarea de către furnizor a unui contract în bune condițiuni, 4. se garantează cumpărătorului străin restituirea avansului acordat furnizorului, dacă acesta nu livrează mărfurile din culpa lui, scrisoare de garanție bancară utilizată mai ales în cazul acreditivului documentar cu clauză roșie, 5. se garantează că întreprinderea va ieși câștigătoare la o licitație și va încheia contractul.

În emiterea și utilizarea scrisorilor de garanție bancară nu exista uzanțe internaționale, astfel încât fiecare bancă care le emite trebuie să își ia toate măsurile necesare pentru ca debitorul principal să plătească suma convenită și numai într-o situație extremă să achite aceasta valoare.

Dorin, Merticaru