Pentru Lucru - Lex Dicționar


            LEGISLAȚIE Bugetară.


            Selectează (click/ tap) linkul care te interesează:

            Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici (republicată în M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007).
            Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrațiie publice locale (republicată în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007).
            Legea nr. 14 din 9 ianuarie 2003 a partidelor politice (republicată în M. Of. nr. 408 din 10 iunie 2015).
            Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (republicată în M. Of. 325 din 2 august 2007).
            Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali (publicată în M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004).
            Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (publicată în M. Of. nr. 621 din 2 septembrie 2010).
            Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/ 2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul aleșilor locali (publicată în M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015).
            Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (publicată în M. Of. nr. 492 din 20 iunie 2017).
            O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (publicată în M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019).

            Legendă:
            B. Of. = Buletinul Oficial al României.
            H.G. = Hotărâre a Guvernului României.
            M. Of. = Monitorul Oficial al României.
            N.B.N.R. = Normă a Băncii Naționale a României.
            O.G. = Ordonanță a Guvernului României.
            O.I.N.S. = Ordin al Institutului Național de Statistică.
            O.M.F.P. = Ordin al Ministrului Finanțelor Publice.
            O.U.G. = Ordonanță de Urgență a Guvernului României.

            Notă: Conținutul acestei secțiuni (”Legislație Utilă” și ”Glosar Economic”) are un caracter strict informativ, fiind destinat informării cititorilor. Prin urmare, orice acțiune directă sau indirectă realizată în baza documentațiilor incluse aici ține complet și exclusiv de responsabilitatea Dumneavoastră.

Dorin M - 10 Septembrie 2020


Vă rog inseraţi comentariile Dumneavoastră!Rating for dorinm.ro