Home Page dorinm.ro

Privacy Policy


Confidențialitate.

Orice date cu caracter personal precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a Dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (în special Legea 677/ 2001 privind protecția datelor personale).

Orice persoană înregistrată are dreptul la acces la date (sa poată solicita și descărca datele referitoare la ei), dreptul de intervenție asupra datelor (să modifice/ actualizeze datele) și dreptul de opoziție (să solicite eliminarea din datele deținute de webmaster). Webmasterul nu va colecta nici o dată cu caracter personal în afara cazului în care aceste informații sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului.

Această funizare voluntară de informații va fi considerată și va reprezenta consimțământul Dumneavoastră expres ca datele personale să fie folosite de webmaster în conformitate cu prevederile legale. Dacă nu doriți ca datele Dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați. Dacă doriți să vă actualizați datele personale sau ca datele Dumneavoastră să fie eliminate din baza de date a webmasterului, ne puteți contacta oricând pentru acest lucru, printr-un e-mail pe adresa dorinm@email.com.

Webmasterul nu va fi răspunzător în cazul în care datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar altor utilizatori ai site-ului (în sesiuni de discuții - chat, pe forumuri, etc.). Cu toate că webmasterul poate monitoriza periodic orice activitate desfășurată pe site (chat, forum, s.a.) nu are nici o obligație de a îndeplini această activitate, și nu își asumă nici un fel de responsabilitate sau obligație legată de conținutul unor astfel de mesaje, precum și față de nici un fel de informație eronată, defăimatoare, insultătoare, falsă, față de nici o omisiune, față de orice informații cu caracter obscen, pornografic, profanator, periculos ce poate exista la un moment dat în orice informație localizată pe site.

Utilizatorilor le este strict interzis să posteze sau să transmităa pe site orice material ilegal, ce conține amenințări, materiale cu caracter defăimător, obscen, pornografic, scandalos sau orice alt material care poate constitui sau încuraja o faptă ce ar putea fi considerată infracțiune, precum și orice materiale ce ar putea da naștere la răspundere civilă sau care să încalce în orice mod legea.

În cursul procedurii de înregistrare, vă veți alege un nume de cont și o parola (dacă este cazul). sunteți singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidențial al contului Dumneavoastră, precum și a parolei și al tuturor acțiunilor pasibile de a fi executate în contul și/ sau cu parola Dumneavoastră. Vă angajați să informați imediat webmasterul cu privire la orice folosire neautorizată a contului și/ sau parolei Dumneavoastră, precum și să vă asigurați că vă deconectați la ieșirea din fiecare sesiune. Webmasterul nu poate fi făcut responsabil în caz de pierdere sau daună rezultând din neîndeplinirea acestor obligații.

Webmasterul nu are nici o intenție să colecteze date personale de la persoane fizice minore. Oriunde va fi cazul și oricând va considera necesar, Webmasterul va oferi instrucțiuni în mod specific minorilor pe acest site de a nu furniza astfel de date personale și/ sau va lua măsurile necesare de a exista consimțământul părinților sau tutorelui legal în cazul unor astfel de furnizări de date personale. Webmasterul recomandă tuturor părinților și/ sau tutorilor legali să informeze și să instruiască minorii cu privire la utilizarea responsabilă și în siguranță a datelor personale în momentul folosirii internetului.

Anumite secțiuni ale acestui site este indicată/ necesară realizarea unui stocaj de informație pe computerul Dumneavoastră sub formă de cookies sau fișier de date similar cu acesta. Rolul acestuia este de a ajuta webmasterul să construiască și să rafineze conținutul site-ului în funcție de interesele și preferințele utilizatorilor.

În structura fiecărui browser internet există posibilitatea de a șterge aceste fișiere (sau de a bloca primirea lor, sau de a primi un mesaj de informare privitor la acestea). Vă recomandăm să studiați instrucțiunile de utilizare ale browserului Dumneavoastră pentru o mai bună gestionare a acestui tip de fișiere.

Dorin, Merticaru