Lucru - Economics - Tehnica plăților interne și internaționale

Catre paginile Lucru Dorin M

Economics

Biletul la ordin (Promissory note)

Elemente generale

Biletul la ordin (promissory note) este socotit a fi o variantă a cambiei şi este un înscris prin care o persoană fizică sau juridică (emitentul) se obligă să plătească unei alte persoane (beneficiarul), sau la ordinul acesteia, o sumă de bani la scadenţă (la un anumit termen sau la prezentare). Deci, se poate observa că, faţă de mecanismul cambial, în cazul biletului la ordin există doar emitent (care cumulează funcţiile trăgătorului şi trasului, fiind debitorul obligaţiei de plată) şi beneficiar (creditorul plăţii), cu toate ca biletului la ordin îi sunt aplicabile, în general, toate prevederile referitoare la cambie cum sunt girul, avalul, scadenţa, plata, regresul, etc. El reprezintă un angajament de plată asumat prin formula "voi plăti", motiv pentru care nu se pune problema acceptării.

În comerţul internaţional, emitentul este importatorul (cumpărătorul, debitorul) iar beneficiarul este exportatorul (vânzătorul, creditorul).

Elementele biletului la ordin sunt: denumirea de "bilet la ordin" inserată în titlu, locul şi data emiterii, locul plăţii, promisiunea de plată cu trecerea sumei în cifre şi litere, scadenţa, obligaţia (angajamentul) necondiţionat de plată, numele, adresa şi semnătura emitentului, numele celui căruia i se va plăti. Dacă lipseşte scadenţa, biletul la ordin este plătibil la vedere, iar dacă lipseşte locul plăţii, este luat în considerare cel menţionat după numele semnatarului.

Biletului la ordin ăi sunt aplicabile, în general, toate prevederile referitoare la cambie, cu referire la gir, aval, scadenţă, plată, regres, etc.

Cadrul legislativ

În ceea ce priveşte cambia, cadrul legislativ este reprezentat, fără a se limita, la:
- Legea cambiei şi a biletului la ordin (Legea nr. 58/ 01.05.1934);
- Norma B.N.R. privind cambia şi biletul la ordin (Norma B.N.R. nr. 5/ 05.06.2008);
- Codul civil român (Legea nr. 287/ 17.07.2009);
- Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/ 01.07.2012);
- Codul comercial român (Codul comercial român din 10.05.1887).

Dorin, Merticaru