Lucru - Economics - Tehnica plăților interne și internaționale

Catre paginile Lucru Dorin M

Economics

Scrisoarea de credit (Commercial Letter of Credit).

Scrisorile de credit sunt variante ale acreditivului (chiar dacă se pare că ele sunt precursoarele acestei modalități de plată și creditare) care se utilizează îndeosebi în țările de influență bancară anglo-saxonă (Marea Britanie, Japonia, Australia). Ea a apărut în SUA, unde legea federală neautorizând băncile naționale să emită garanții, a determinat sistemul bancar american să se adapteze, prin formula scrisorii de credit (care impune utilizarea efectelor de comerț în mecanismul plății).

Ea reprezintă un document (modalitate de plată) prin care banca emitentă se angajează în mod irevocabil față de exportator, să efectueze plata (să onoreze cambiile trase asupra ei de către acesta), fie prin plată (dacă tratele sunt la vedere) sau prin acceptare (dacă tratele sunt la termen) cu condiția ca, odată cu tratele, să fie prezentate și documentele menționate în scrisoarea de credit prin care se atestă expedierea mărfii (să se respecte condițiile cuprinse în textul scrisorii). Documentele, însoțite de cambii, sunt prezentate băncii emitente, până la o anumită dată, specificată în scrisoarea de credit.

Spre deosebire de acreditiv, scrisoarea de credit este domiciliată întotdeauna în străinătate, la sediul băncii emitente din țara importatorului sau dintr-o țară terță. Aceasta înseamnă ca exportatorul trebuie să aștepte plata până la sosirea documentelor și a cambiilor la sediul băncii emitente, perioadă în care el acordă, de fapt, un credit cumpărătorului, chiar în cazul în care tratele sunt la vedere.

Pentru a încasa imediat contravaloarea mărfurilor livrate, exportatorul trebuie să sconteze cambiile, după acceptarea lor de către banca emitentă a scrisorii de credit, urmând ca la scadență să se prezinte la încasare ultimul posesor al cambiilor. Tot spre deosebire de acreditiv, scrisoarea de credit nu presupune acoperirea cu fonduri a angajamentului de plată chiar în momentul emiterii ei. Deci, pentru importator este o formulă mai avantajoasă decat acreditivul.

Plata prin scrisoare de credit comercială prezintă siguranță atât pentru exportator, care are în acest sens angajamentul irevocabil al băncii emitente, cât și pentru importator, deoarece onorarea cambiilor se face numai cu dovedirea prin documente a îndeplinirii obligațiilor vânzătorului.

Mecanismul derulării scrisorii de credit comerciale (în figura de mai sus) urmează pașii:

-1- încheierea contractului comercial internațional, cu plată prin scrisoarea de credit comercială;

-2- importatorul încheie cu banca sa un contract, prin care aceasta este autorizată să emită scrisoarea de credit, angajându-se față de exportator să onoreze cambiile trase asupra sa. Banca va face plata din contul importatorului sau dintr-un credit acordat acestuia;

-3- banca importatorului trimite scrisoarea de credit comercială direct exportatorului, autorizându-l să tragă cambii asupra sa;

-4- la primirea scrisorii de credit exportatorul expediază marfa și obține documentele necesare încasării prețului;

-5- exportatorul trimite documentele însoțite de cambii la banca emitentă a scrisorii de credit, la primirea cărora, aceasta va face plata imediat (în cazul cambiilor la vedere) la ordinul băncii indicate de către exportator ca beneficiar, sau le va accepta prin semnare (cazul cambiilor la termen), urmând ca acestea să devină liber negociabile, conform dreptului cambial;

-6- banca emitentă remite importatorului documentele de expediție a mărfii pentru ca aceasta să intre în posesia mărfurilor ajunse la destinație/ stația de destinație.

Scrisoarea de credit stand-by (Stand-by Letter of Credit) reprezintă o garanție emisă de banca importatorului în favoarea exportatorului, pentru o anumită sumă convenită în contractul comercial internațional, la care exportatorul poate apela în cazul nerespectării obligației de plată de către debitor. Acest instrument nu este utilizat decât în cazul în care plata nu s-a efectuat.

În practică se cunosc două tipuri de scrisoare de credit stand-by:

- de indemnizare - care se emite ca garanție pentru prestările de servicii, rambursările unor împrumuturi, etc.;

- de plată - care se emite în favoarea unui cumpărător sau unei bănci pentru a garanta operațiuni comerciale sau plata incasso-ului documentar.

Scrisorile de credit stand-by sunt transmise fie de bănci fie prin poștă sau telex/ SWIFT. Ele trebuie să indice în mod expres faptul că sunt irevocabile și pot fi confirmate de o bancă din țara exportatorului.

Scrisoarea de credit stand-by se deosebește de cea comercială prin aceea că părțile implicate pleacă de la premisa că ea va fi exercitată doar prin excepție, cu alte cuvinte, ele așteaptă ca obligația garantată să fie executată efectiv de către debitor. Totuși, ca și în cazul scrisorii de credit comerciale, banca emitenta își asumă obligația să facă plata către beneficiar la prezentarea documentelor specificate în scrisoare.

Avantajele utilizării acestui instrument constau în ușurința realizării operațiunii, costul ei este mai redus decât cel al unui acreditiv documentar obișnuit (dacă scrisoarea nu este exercitată), facilitează eșalonarea livrărilor, având termen de valabilitate, permite cunoașterea datei până la care părțile sunt angajate, plățile parțiale sunt deduse din suma totală pentru care a fost deschisă.

Dorin, Merticaru