Pentru Lucru - Lex Dicționar


            LEGISLAȚIE FINANCIAR - cONTABILĂ.


            Selectează (click/ tap) linkul care te interesează:

            Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice (publicată în B. Of. nr. 132 din 18 noiembrie 1969).
            Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa a unităților socialiste (economice) (publicat în B. Of. nr. 64 din 6 iulie 1976).
            Legea Contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008).
            Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (republicată în M. Of. nr. 242 din 31 mai 1999).
            H.G. nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice (publicată în M. Of. nr. ).253 din 7 noiembrie  1995).
            H.G. nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/ 1997 (publicată în M. Of. nr. 4 din 8 ianuarie 1998).
            O.G. nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (republicată în M. Of. nr. 799 din 12 noiembrie 2003).
            Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice (publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 2002).
            O.M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale (publicat în M. Of. nr. 37 din 23 ianuarie 2003) și Normele metodologice din 14 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale (publicate în M. Of. nr. 27 din 23 ianuarie 2003).
            H.G. nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe (publicată în M. Of. nr. 46 din 13 ianuarie 2005).
            O.U.G. nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (publicată în M. Of. nr. 1.074 din 29m noiembrie 2005).
            O.M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia (publicat în M. Of. nr. 1.186 din 29 decembrie 2005) și Anexa din 12 decembrie 2005 cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia (publicată în M. Of. nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005).
            O.M.F.P. nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice (publicat în M. Of. nr. 1176 din 27 decembrie 2005).
            O.U.G. nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică (publicată în M. Of. nr. 569 din 30 iunie 2006).
            Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale (publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006).
            H.G. nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului (publicată în ).
            O.M.F.P. nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice (cu Nornele metodologice din 25 noiembrie 2008).
            O.M.F.P. nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (publicat în M.Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009).
            Legea nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare (republicată în M. Of. nr. 472 din 4 iunie 2020).
            O.M.F.P. nr. 720 din 22 mai 2014 pentru apronarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fodului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizxare și finanțare a acestora (publicat în M. Of. nr. 396 din 29 mai 2014) și Normnele metodologice din 22 mai 2014 (publicate în M. Of. nr. 396 din 29 mai 2014).
            O.M.F.P. nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu (republicat în M. Of. nr. 28 din 15 ianuarie 2016), inclusiv Anexa 1 - Norme metodologice generale din 11 iulie 2014 referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (republicate în M. Of. nr. 28 din 15 ianuarie 2016) și Anexa 2 - Anexă din 11 iulie 2014 privind Codul specific de norme personale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu.
            Codul de Procedură Fiscală (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 - publicat în M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015).
            Codul Fiscal (Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 - publicat în M. Of. 688 din 10 septembrie 2015) - pentru oportunitate în documentarea Dumneavoastră inserez aici și link-ul către Codul Fiscal actualizat de ANAF care are incluse și normele metodologice și diverse acte normative utile.
            Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal (aprobate prin H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2016 publicate în M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016).
            O.M.F.P. nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile (publicat în M. Of. nr. 910 din 9 decembrie 2015).

            Legendă:
            B. Of. = Buletinul Oficial al României.
            H.G. = Hotărâre a Guvernului României.
            M. Of. = Monitorul Oficial al României.
            N.B.N.R. = Normă a Băncii Naționale a României.
            O.G. = Ordonanță a Guvernului României.
            O.I.N.S. = Ordin al Institutului Național de Statistică.
            O.M.F.P. = Ordin al Ministrului Finanțelor Publice.
            O.U.G. = Ordonanță de Urgență a Guvernului României.

            Notă: Conținutul acestei secțiuni (”Legislație Utilă” și ”Glosar Economic”) are un caracter strict informativ, fiind destinat informării cititorilor. Prin urmare, orice acțiune directă sau indirectă realizată în baza documentațiilor incluse aici ține complet și exclusiv de responsabilitatea Dumneavoastră.

Dorin M - 10 Septembrie 2020