Studiu - Tehnic - LMS-SFC - Cyber Security

*

"Let's make something!"

"Să facem ceva!"

Cyber Security - Instrumente pentru testele de penetrare

U.

Elemente generale

Uneltele de testare a vulnerabilităților sunt elemente esențiale pentru orice formă de implicare în securitate cibernetică.

Ele ajută la detectarea "găurilor" de securitate în sisteme de operare, hardware component, sistemul de rețea, aplicații, etc., hackerii căutând în mod activ aceste "găuri" pentru a le folosi în avantajul lor.

Deci, efortul de căutare al acestor vulnerabilități va identifica și astfel, va oferi oportunitatea de a le remedia cât mai repede cu putință pentru a ține atacatorii la distanță.

Aceste instrumente, denumite și instrumente de scanare a vulnerabilităților, au două abordări diferite pentru efectuarea rutinelor lor, reprezentate de scanările pasive, autentificate și scanările agresive, active, neautentificate.

Open VAS by Greenbone - Open Vulnerability Assessment Scanner.
tripwire - Cybersecurity for Enterprise and Industrial Organizations.
tenable - Nessus - Understand your cyber risks and disrupt.
Comodo HackerProof - The next dimension in scanning.
Nexpose Community - Nexpose Vulnerability Scanner.
Vulnerability Manager Plus - Gain 360 degree visibility into your security exposure.
Nikto - Web Snanner -
Metasploit -

Aircrack-ng - WiFi Password Cracker, complete suite to assess WiFi network Security.
Wireshark - Go Deep.


Surse de documentare:

Top 10 instrumente de testare de vulnerabilități pentru testele de penetrare - 2021 - BGHackers.


Dorin M - 25 august 2021