Pentru Afaceri - Speculează - Fonduri Europene


Buton Vinde

Programele de finanțare derulate prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene.

POCU - Programul Operațional Capital Uman

Finanțări programe (Apeluri deschise/ în termen de derulare).

1. Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (Cod apel: POCU/ 929/4/9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistarea precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii).
19.02.2021 (deschidere) - 18.05.2021 (închidere)

2. Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - Regiuni mai puțin dezvoltate (Cod apel: POCU/ 717/5/1 - Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și nonromă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC).
01.11.2019 (deschidere) - 31.12.2021 (închidere)

3. Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - Regiuni mai puțin dezvoltate (Cod apel: POCU/ 718/5/1 - Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și nonromă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC).
01.11.2019 (deschidere) - 31.12.2021 (închidere)

Detalii informative Program POCU.

Acest program are următoarele axe prioritare:
Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă.
Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (șomeri).
Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți.
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Axa Prioritară 6 - Educație și compentențe.
Axa Prioritară 7 - Asistență tehnică.


            Notă: Pentru orice necesitate de a accesa elemente legislative puteți consulta pagina mea de legislație unde realizez un fel de sinteză de ”surse legislative” pe secțiunile sitului meu () sau puteți accesa direct sursele oficiale de legislație cum ar fi portalul legislativ al Ministerului de Justiție (http://legislatie.just.ro/) și portalul de legislație europeană al Uniunii Europene (https://eur-lex.europa.eu/).

Dorin M - 10 Septembrie 2020