Pentru Afaceri - Speculează - Fonduri Europene


Buton Vinde

Programele de finanțare derulate prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene.
Programele de finanțare derulate prin intermediul altor autorități.

AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Programele de finanțare derulate prin intermediul AFIR sunt reprezentate de:

sM (Sub Măsura) 3.1. - Sprijin pentru participarea  pentru prima dată la schemele de calitate.

sM 4.1. - Investiții în exploatații agricole (inclusiv particularizat pe teritoriul ITI Delta Dunării sM 4.1 și 4.1a).

sM 4.2. - Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole.

sM 4.3. - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice.

sM 5.1. - Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile.

sM 5.2. - Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale.

sM 6.1. - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

sM 6.2. - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale.

sM 6.3. - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

sM 6.4. - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

sM 6.5. - Schema pentru micii fermieri.

sM 7.2. - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

sM 7.6. - Investiții asociate cu protejarea patrimoniușui cultural.

sM 9.1. - Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol.

sM 16.1 și 16.1a - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol.

sM 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol.

sM 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor.

sM 19.1. (Leader) - Sprijin pegătitor.

sM 19.2. (Leader) - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

sM 19.3. (Leader) - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL (Grup de Acțiune Locală).

Măsuri (APIA) de mediu și climă (sM 8.1. - Împădurirea și crearea suprafețelor împădurite și sM 15.1 - Plăți pentru angajamentele).

            Notă: Pentru orice necesitate de a accesa elemente legislative puteți consulta pagina mea de legislație unde realizeze un fel de sinteză de ”surse legislative” pe secțiunile sitului meu () sau puteți accesa direct sursele oficiale de legislație cum ar fi portalul legislativ al Ministerului de Justiție (http://legislatie.just.ro/) și portalul de legislație europeană al Uniunii Europene (https://eur-lex.europa.eu/).

Dorin M - 10 Septembrie 2020