Pentru Afaceri - Speculează - Fonduri Europene


Buton Vinde

Programele de finanțare derulate prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene.

POC - Programul Operațional Competitivitate

Finanțări programe (Apeluri deschise/ în termen de derulare).

1. Nu există apeluri deschise.
x (deschidere) - x (închidere)

Detalii informative Program POCU.

Acest program are următoarele axe prioritare:
Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în psrijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și COmunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

            Notă: Pentru orice necesitate de a accesa elemente legislative puteți consulta pagina mea de legislație unde realizez un fel de sinteză de ”surse legislative” pe secțiunile sitului meu () sau puteți accesa direct sursele oficiale de legislație cum ar fi portalul legislativ al Ministerului de Justiție (http://legislatie.just.ro/) și portalul de legislație europeană al Uniunii Europene (https://eur-lex.europa.eu/).

Dorin M - 10 Septembrie 2020