Pentru Afaceri - Speculează - Fonduri Europene


Buton Vinde

Programele de finanțare derulate prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene.

POIM - Programul Operațional Infrastructura Mare

Finanțări programe (Apeluri deschise/ în termen de derulare).

1. OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor (Cod apel: POIM/ 730/8).
04.11.2019 (deschidere) - 04.11.2021 (închidere)

2. Implementarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate (Cod apel: POIM/ 710/4/1 - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate).
23.09.2019 (deschidere) - 31.12.2021 (închidere)

3. Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (înclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare (Cod apel: POIM/ 8001/4/1 - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate).
03.04.2020 (deschidere) - 31.12.2021 (închidere)

4. Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (înclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare (Cod apel: POIM/ 8001/4/1 - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate).
03.04.2020 (deschidere) - 31.12.2021 (închidere)

Detalii informative Program POCU.

Acest program are următoarele axe prioritare:
Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă.
Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (șomeri).
Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți.
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).
Axa Prioritară 6 - Educație și compentențe.
Axa Prioritară 7 - Asistență tehnică.


            Notă: Pentru orice necesitate de a accesa elemente legislative puteți consulta pagina mea de legislație unde realizez un fel de sinteză de ”surse legislative” pe secțiunile sitului meu () sau puteți accesa direct sursele oficiale de legislație cum ar fi portalul legislativ al Ministerului de Justiție (http://legislatie.just.ro/) și portalul de legislație europeană al Uniunii Europene (https://eur-lex.europa.eu/).

Dorin M - 10 Septembrie 2020