Studiu - Tehnic - LMS-SFC - Cyber Security

*

"Let's make something!"

"Să facem ceva!"

Cyber Security - Scurtă organizare

Când discutăm de securitate cibernetică există numeroase abordări în ceea ce privește modul de organizare a informațiilor, al studiului, practicii, etc. Aici veți găsi un fel de organizare ce va ține cont de nivelul "organizatoric" al unei structuri informatice ce pleacă de la utilizatorul "casnic", cu un singur dispozitiv și ajunge până la utilizatorul "industrial".

Particularizând, vom avea de a face cu utilizatorul individual și, implicit, securitatea cibernetică individuală, urmând grupul de inserție de proximitate în care "evoluează" persoana/ individul (școală, campus, serviciu, global).

Legislație "de incidență":
Directiva (UE) 2016/ 1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.
Regulamentul (UE) 2019/ 881 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/ 2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică).

Dorin M - 10 mai 2021