Oferta de carte Dorin M

Catre pagina principala Dorin M...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniul Lex Dictionar...Buton dictionar glosar

Legislaţie fiscală
(extrase din "Cartea albă a contabilităţii - fiscalitate")

1. Codul fiscal cu istoric (Legea nr. 571/ 23.12.2003 - actualizat până la data de 18.10.2012) şi normele metodologice de aplicare ale acestuia (H.G. nr. 44/ 2004 - Norme metodologice din 22.01.2004 - actualizate până la data de 18.10.2012).
2. Codul de procedură fiscală cu istoric (O.G. nr. 92/ 24.12.2003 - actualizat până la data de 04.10.2012) şi normele metodologice de aplicare ale acestuia (H.G. nr. 1.050/ 2004 - actualizate până la data de 04.10.2012).

Legislaţie financiară
(extrase din "Cartea albă a contabilităţii - financiară")

1. Legea contabilităţii (Legea nr. 82/ 1991 - 18.06.2008 republicată - actualizată până la data de 30.04.2012).
2. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (O.M.F.P. nr. 2861/ 09.10.2009 - actualizată până la data de 30.04.2012).
3. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (H.G. nr. 2139/ 30.11.2004 - actualizată până la data de 30.04.2012).
4. Documentele financiar-contabile (O.M.F.P. nr. 3512/ 27.11.2008 - actualizat până la data de 30.04.2012).

Legislaţie conexă
(extrase din "Cartea albă a contabilităţii - juridică")

1. Codul muncii (Legea nr. 53/ 2003 - 18.05.2011 republicată - actualizată până la data de 24.07.2012).
2. Codul comercial român (Codul comercial român din 10.05.1887 - actualizat până la 30.06.2012).
3. Legea privind societăţile comerciale (Legea nr. 31/ 16.11.1990 - actualizată până la data de 01.07.2012).
4. O.U.G. privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (O.U.G. nr. 44/ 16.04.2008 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).
5. O.G. cu privire la asociaţii şi fundaţii (O.G. nr. 26/ 30.01.2000 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).
6. O.I.N.S. privind Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (O.I.N.S. nr. 337/ 20.04.2007 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).
7. Legea cambiei şi a biletului la ordin (Legea nr. 58/ 01.05.1934 - actualizată până la data de 30.06.2012).
8. Legea cecului (Legea nr. 59/ 01.05.1934 - actualizată până la data de 30.06.2012).
9. Legea privind procedura insolvenţei (Legea nr. 85/ 05.04.2006 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).

Planul de conturi general
(extrase din "Planul de conturi în contabilitatea românească").

1. Planul de conturi general (O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 - actualizat până la data de 30.04.2012).
2. Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 - actualizat până la data de 30.04.2012).
3. Planul de conturi simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 - actualizat până la data de 30.04.2012).
4. Planul de conturi bugetar (O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 - actualizat până la data de 30.04.2012).
5. Planul de conturi bancar (Reglementări contabile B.N.R. din 28.12.2011 - actualizat până la data de 30.04.2012).

Auditul statutar
(extrase din "Auditul statutar în practica românească").

1. Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate (O.U.G. nr. 90/ 24.06.2012 - actualizată până la data de 31.08.2012).
2. Activitatea de audit financiar (O.U.G. nr. 75/ 01.06.1999 - actualizată până la data de 31.08.2012).

Altă legislaţie utilă
1. Codul Civil Român (Legea nr. 287/ 17.07.2009 - actualizat până la data de 20 august 2012).
2. Codul de Procedură Civilă (Legea nr. 134/ 01.07.2012 - actualizat până la data de 31 august 2012 - intră în vigoare începând cu 1 februarie 2013).
3. O.G. regim juridic al contravenţiilor (O.G. nr. 2/ 12.07.2001 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).
4. Legea privind finanţele publice (Legea nr. 500/ 11.07.2002 - actualizată până la data de 31 iulie 2012).
5. Legea privind finanţele publice locale (Legea nr. 273/ 29.06.2006 - actualizată până la data de 31 iulie 2012).
6. Norma B.N.R. privind cambia şi biletul la ordin (N.B.N.R. nr. 5/ 05.06.2008 - actualizată până la data de 5 septembrie 2012)

            LEGENDĂ:  H.G. = Hotărâre de Guvern; L = Lege; O.G. = Ordonanţă de Guvern; O.U.G. = Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului; R = Republicare; O.M.F.P. = Ordin al Ministrului Finanţelor Publice, O.I.N.S.= Ordin Institutul Naţional de Statistică, N.B.N.R. = Normă a Băncii Naţionale a României.


Click pentru oferta de carte!

Powered by Medow
(2001...2012 dorinm.ro) Ultimul update: 5.Septembrie.2012