Oferta de carte Dorin M

Catre pagina principala Dorin M...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniul Lex Dictionar...Buton dictionar glosar

            Notă Dorin M: Conţinutul acestei secţiuni ("Legislaţie utilă") a sitului nu este constituit din documente cu caracter oficial, fiind strict destinat informării cititorilor. Prin urmare, orice acţiune directă sau indirectă realizată în baza documentaţiilor incluse aici ţine complet şi exclusiv de responsabilitatea Dumneavoastră.
             În condiţiile marasmului indus nouă de schimbările legislative permanente, metodice, haotice, etc, etc, etc, autorul acestui site se află în imposibilitatea de a garanta actualizarea curentă a întregului conţinut al secţiunii "Legislaţie utilă" (numai Codul fiscal cu normele de aplicare mi-au consumat mii de ore de muncă şi tot nu reuşesc să fac faţă avalanşei de operaţii necesare să mă pot declara mulţumit de forma în care se află... cel puţin până acum, 1 septembrie 2013). Aşadar, "ochii mari" cu privire la data ultimei actualizări a actului normativ care vă interesează (să vă mai amintesc de faptul că, toată legislaţia anexată mai jos este menţionată direct de Codul fiscal?!?...)!!!

Legislaţie fiscală
(extrase din "Cartea albă a contabilităţii - fiscalitate")

1. Codul fiscal cu istoric (Legea nr. 571/ 23.12.2003 - actualizat până la data de 01.08.2013) şi normele metodologice de aplicare ale acestuia (H.G. nr. 44/ 2004 - Norme metodologice din 22.01.2004 - actualizate până la data de 01.08.2013).
2. Codul de procedură fiscală cu istoric (O.G. nr. 92/ 24.12.2003 - actualizat până la data de 01.03.2013) şi normele metodologice de aplicare ale acestuia (H.G. nr. 1.050/ 2004 - actualizate până la data de 01.03.2013).

Legislaţie financiară
(extrase din "Cartea albă a contabilităţii - financiară")

1. Legea contabilităţii (Legea nr. 82/ 1991 - 18.06.2008 republicată - actualizată până la data de 30.04.2012).
2. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (O.M.F.P. nr. 2861/ 09.10.2009 - actualizată până la data de 30.04.2012).
3. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (H.G. nr. 2139/ 30.11.2004 - actualizată până la data de 30.04.2012).
4. Documentele financiar-contabile (O.M.F.P. nr. 3512/ 27.11.2008 - actualizat până la data de 30.04.2012).

Legislaţie conexă
(extrase din "Cartea albă a contabilităţii - juridică")

1. Codul muncii (Legea nr. 53/ 2003 - 18.05.2011 republicată - actualizată până la data de 24.07.2012).
2. Codul comercial român (Codul comercial român din 10.05.1887 - actualizat până la 30.06.2012).
3. Legea privind societăţile comerciale (Legea nr. 31/ 16.11.1990 - actualizată până la data de 01.09.2012).
4. O.U.G. privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (O.U.G. nr. 44/ 16.04.2008 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).
5. O.G. cu privire la asociaţii şi fundaţii (O.G. nr. 26/ 30.01.2000 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).
6. O.I.N.S. privind Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (O.I.N.S. nr. 337/ 20.04.2007 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).
7. Legea cambiei şi a biletului la ordin (Legea nr. 58/ 01.05.1934 - actualizată până la data de 30.06.2012).
8. Legea cecului (Legea nr. 59/ 01.05.1934 - actualizată până la data de 30.06.2012).
9. Legea privind procedura insolvenţei (Legea nr. 85/ 05.04.2006 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).

Planul de conturi general
(extrase din "Planul de conturi în contabilitatea românească").

1. Planul de conturi general (O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 - actualizat până la data de 30.04.2012).
2. Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 - actualizat până la data de 30.04.2012).
3. Planul de conturi simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 - actualizat până la data de 30.04.2012).
4. Planul de conturi bugetar (O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 - actualizat până la data de 30.04.2012).
5. Planul de conturi bancar (Reglementări contabile B.N.R. din 28.12.2011 - actualizat până la data de 30.04.2012).

Auditul statutar
(extrase din "Auditul statutar în practica românească").

1. Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate (O.U.G. nr. 90/ 24.06.2012 - actualizată până la data de 31.08.2012).
2. Activitatea de audit financiar (O.U.G. nr. 75/ 01.06.1999 - actualizată până la data de 31.08.2012).

Altă legislaţie utilă
1. Codul Civil Român (Legea nr. 287/ 17.07.2009 - actualizat până la data de 20 august 2012).
2. Codul de Procedură Civilă (Legea nr. 134/ 01.07.2012 - actualizat până la data de 31 august 2012 - intră în vigoare începând cu 1 februarie 2013).
3. O.G. regim juridic al contravenţiilor (O.G. nr. 2/ 12.07.2001 - actualizată până la data de 1 septembrie 2012).
4. Legea privind finanţele publice (Legea nr. 500/ 11.07.2002 - actualizată până la data de 31 iulie 2012).
5. Legea privind finanţele publice locale (Legea nr. 273/ 29.06.2006 - actualizată până la data de 31 iulie 2012).
6. Norma B.N.R. privind cambia şi biletul la ordin (N.B.N.R. nr. 5/ 05.06.2008 - actualizată până la data de 5 septembrie 2012).
7. O.U.G. nr. 117 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat (O.U.G. nr. 117/ 21.12.2006 - actualizată până la data de 1 martie 2013).
8. Legea privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (Legea nr. 200/ 22.05.2006 - actualizată până la data de 1 martie 2013).
9. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Legea nr. 8/ 14.03.1996 - actualizată până la data de 1 martie 2013).
10. Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (Legea nr. 489/ 28.12.2006 - actualizată până la data de 1 aprilie 2013).
11. Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1/ 05.01.2011 - actualizată până la data de 1 aprilie 2013).
12. Legea privind locuinţele (Legea nr. 114/ 11.10.1996 - actualizată până la data de 1 aprilie 2013).
13. Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere (Legea nr. 1/ 11.01.2000 - actualizată până la data de 1 aprilie 2013).
14. Legea fondului funciar (Legea nr. 18/ 19.02.1991 - actualizată până la data de 1 aprilie 2013).
15. Legea privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (Legea nr. 346/ 14 iulie 2013 - actualizată până la data de 10 mai 2013).
16. Regulamentul privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit (Reg. BNR nr. 5/ 08.03.2012 - actualizată până la data de 20 iunie 2013).
17. Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (Legea nr. 346/ 5 iunie 2002) şi Normele metodologice de aplicare ale acesteia (Norme metodologice din 5 iulie 2006) - actualizate până la data de 1 septembrie 2013.
18. Legea dialogului social (Legea nr. 62/ 10 mai 2011) - actualizată până la data de 1 septembrie 2013.
19. Legea privind pensiile facultative (Legea nr. 204/ 22 mai 2006) - actualizată până la data de 1 septembrie 2013.
20. Legea privind rezervele de stat (Legea nr. 82/ 21 iulie 1992) - actualizată până la data de 1 septembrie 2013.
21. Legea privind sponsorizarea (Legea nr. 32/ 19 mai 1994) - actualizată până la data de 5 septembrie 2013.
22. Legea bibliotecilor (Legea nr. 334/ 31 mai 2002) - actualizată până la data de 5 septembrie 2013.

            LEGENDĂ:  H.G. = Hotărâre de Guvern; L = Lege; O.G. = Ordonanţă de Guvern; O.U.G. = Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului; R = Republicare; O.M.F.P. = Ordin al Ministrului Finanţelor Publice, O.I.N.S.= Ordin Institutul Naţional de Statistică, N.B.N.R. = Normă a Băncii Naţionale a României.


Click pentru oferta de carte!

Powered by Medow
(2001...2013 dorinm.ro) Ultimul update: 05.Septembrie.2013

|Donează|   |Finanţează|   |Site Map|   |Termeni şi condiţii de utilizare|   |Notă realizatori|